Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Det er lett å la seg friste av en lav nominell rente, men det er den effektive renten som forteller hva lånet egentlig koster deg.

Rente er prisen vi betaler for å låne penger av banken. Når behovet for penger melder seg, er det fristende å slå til på et lån der den nominelle renten er lav. Men det er langt fra sikkert at dette er den rimeligste løsningen for deg. Det er nemlig den effektive renten som avgjør hvor mye lånet i realiteten koster.

De to begrepene «nominell» og «effektiv» kan lett skape forvirring. Hva er egentlig forskjellen mellom de to?

Hva er nominell rente?

Den nominelle renten er den banken oppgir at du må betale for å ha et lån i ett år - før gebyrer og andre omkostninger legges til. Derfor er denne alltid lavere enn den effektive renten.

Ofte er det den nominelle renten som er mest synlig i markedsføringen av låneprodukter, men denne gir i mange tilfeller ikke noe godt bilde av hva du egentlig må betale. Det er viktig at du ikke velger bank eller lån på bakgrunn av en lav nominell rente, men i stedet setter deg godt inn i betingelsene og legger den effektive renten til grunn.

Hva er effektiv rente?

Den effektive renten viser hva du faktisk betaler i rente på lånet per måned når alle omkostninger på lånet er tatt med i beregningen. Eksempler på dette er etablerings- og termingebyr. Ergo kan et lån med lav nominell rente fort bli kostbart dersom de andre omkostningene er høye.

Nedbetalingstiden viktigst

Den aller viktigste faktoren når du skal regne ut hvor mye det koster deg å låne penger i banken er nedbetalingstiden. For selv om renten i utgangspunktet er gunstig kan totalkostnaden bli høy dersom du bruker lang tid på å betale tilbake pengene du har lånt.

Den effektive renten vil i mange tilfeller bli lavere hvis du øker nedbetalingstiden på lånet. Men den totale kostnaden for lånet blir likevel høyere - rett og slett fordi du betaler rente og omkostninger over lengre tid.