Dine rettigheter

På betingelser fastsatt i lov har du følgende krav og rettigheter

Rett til informasjon

Du har rett til å få detaljert informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg. Denne informasjonen finner du på våre personvensider.


Rett til innsyn

Dette betyr at du kan få utlevert kopi av opplysninger som vi har om deg. Det meste av informasjonen vi har om deg finner du i vår nettbank. Her ser du din transaksjonshistorikk, kontaktdetaljer og samtykker. Dersom du har behov for ytterligere innsyn ber vi om at du bruker vårt skjema for innsynsbegjæring, slik at din forespørsel kan sendes oss kryptert. Merk at innsynsretten ikke gir deg rett til innsyn i opplysninger om andre enn deg selv, så vi redigerer bort andres navn og personopplysninger. Vi gir heller ikke innsyn i våre forretningshemmeligheter eller dokumenter ment kun for intern saksforberedelse.


Rett til korrigering

Dette betyr at vi oppdaterer opplysninger om deg og retter eventuelle feilaktige opplysninger. Vi ønsker å behandle opplysninger som er korrekte og oppdaterte om deg, så ta kontakt med oss dersom du oppdager at opplysningene vi har er feil.


Rett til sletting

Du kan kreve at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare. Som beskrevet her lagrer vi opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes automatisk når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk. Merk at du ikke kan kreve at vi sletter opplysninger som vi er pålagt å oppbevare etter gjeldende regelverk, for eksempel etter hvitvaskingsloven eller bokføringsloven. Det du kan kreve slettet er normalt sett de opplysningene vi behandler på grunnlag av ditt samtykke (det vil si for markedsføringsformål) dersom du trekker tilbake ditt samtykke.

Vi anonymiserer data som brukes til statistikk og analyse når det er mulig. Hvis statistikken eller analysen ikke kan gjennomføres på anonymiserte data, gjør vi ulike tiltak for å maskere opplysningene vi bruker for å ivareta personvernet ditt.


Rett til dataportabilitet

Du kan få tilgang til enkelte av dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format. Dette gjelder personopplysninger du selv har oppgitt når du har søkt om et produkt hos oss eller inngått avtale med oss, eller opplysninger du har gitt oss ditt samtykke til å behandle.


Rett til å protestere

Du har rett til å kreve at vi ikke lenger bruker opplysninger om deg der dette er basert på en legitim interesse, med mindre vår interesse i behandlingen veier tyngre enn dine interesser. Etter denne bestemmelsen har du også rett til å motsette deg direkte markedsføring, hvilket også følger av markedsføringsloven. Dette kan du enkelt administrere selv under «Min profil» i nettbanken eller ved å trykke «Meld deg av her» på bunnen av nyhetsbrev du mottar per e-post fra oss. Dersom du har Handlekonto eller Byggekonto endrer du dine samtykker under menyvalget «Endre min kontaktinformasjon».


Rett til begrenset behandling

Dette innebærer at vi begrenser hvordan vi bruker opplysninger om deg mens en klage er under behandling.

Hvordan du kan utøve dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet ovenfor kan du kontakte oss eller sende en e-post til vårt kundeombud på adresse kundeombud@santanderconsumer.no. Vi anbefaler deg å bruke vårt kontaktskjema, da det er en kryptert og sikker måte å kommunisere med oss på. Merk at e-post anses å være en usikret kanal, så vi anbefaler deg ikke å sende oss konfidensiell informasjon per e-post. Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Dersom vi ser at saksbehandlingstiden blir lenger enn 30 dager gir vi deg beskjed om det.

Hvis du har gitt oss samtykke til at vi bruker opplysninger om deg, kan du trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss eller ved å logge inn i nettbanken.

Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ikke er fornøyd med vår behandling av din henvendelse kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.