Personopplysninger

 • Identitetsinformasjon: Opplysninger om din identitet, som navn, fødselsnummer, statsborgerskap, fødeland og legitimasjonsdokument (inkludert bilde). Dette får vi direkte fra deg, for eksempel gjennom spørre- eller søknadsskjema, eller vi innhenter det fra offentlige registre som Folkeregisteret.

 • Kontaktinformasjon: Opplysninger som gjør at vi kan ha dialog med deg, slik som adresse, telefonnummer og epostadresse. Dette får vi direkte fra deg, eller vi innhenter det fra offentlige registre. Vi oppdaterer jevnlig din kontaktinformasjon mot Folkeregisteret eller Bisnode for å sørge for at vi har korrekt informasjon registrert på deg. 

 • Søknadsinformasjon: Opplysninger som du gir i en søknad eller søknadsprosess, som inntekt, arbeidssted og ansettelsesforhold, gjeldsforhold, sivilstatus og forsørgeransvar. Noen av disse opplysningene sjekkes mot offentlige databaser som Folkeregisteret og Ambita slik at vi kan kontrollere at de oppgitte opplysningene er korrekte. Vi sjekker også inntekts- og formuesforhold gjennom kredittopplysningsforetak.

 • Transaksjonsinformasjon: Informasjon om transaksjoner knyttet til kundeforholdet ditt, som beløp og tidspunkt for betaling. Dette generes gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester, for eksempel bruk av kredittkort eller utbetalinger fra innskuddskonto.

 • Kontoinformasjon: Betalingshistorikk for lån og/eller kreditt som du har hos oss, samt saldo og påløpte renter på din konto.

 • Kredittopplysninger: Kredittvurdering, inkludert informasjon om tidligere skatt, inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger samt byråscore, som vi innhenter fra kredittopplysningsbyrå, som for eksempel Bisnode og Experian, når du søker om lån, kreditt eller betalingskort. Du skal alltid motta et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsforetaket hvor det står hvilke opplysninger de har registrert om deg og delt med oss.

 • Eiendomsopplysninger: Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen om panteheftelser i eiendom du eier. Dette får vi fra Ambita AS, som er en offentlig database fra Statens Kartverk.

 • Kundeinformasjon: Opplysninger som kan være nødvendig for å opprette eller avslutte kundeforholdet, for eksempel informasjon om ditt kjøretøy ved billån, preferanser med hensyn til kommunikasjonskanal, samtykker og reservasjoner. Dersom du henvender deg til vårt kundesenter noteres dette i et fritekstfelt på ditt kundeforhold slik at vi har oversikt over vår kontakt med deg. Vi lagrer også opplysninger om e-postkorrespondanse, brev og annen kommunikasjon vi har med deg.

 • Lydopptak: Opptak av telefonsamtaler som du har med oss.

 • Informasjon om andre: Opplysninger om andre personer som har tilknytning til ditt kundeforhold med oss, slik som disponenter, kausjonister, selger av kjøretøy og medlåntakere. Vi vil også registrere opplysninger om personer som vi har avslått å inngå avtale med i en begrenset periode.

 • Chat: Vi har en chattjeneste og en chatrobot, og chatdialogen kan inneholde personopplysninger om deg dersom du oppgir personopplysninger til chatroboten eller vår chatoperatør.

 • Logger: Din aktivitet i våre applikasjoner logges og lagres av oss.

 • Nettinformasjon: Opplysninger vi registrerer om besøk på våre nettsteder santander.no og santanderconsumer.no, gjennom informasjonskapsler eller scripts på nettsidene som posisjon (ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller liknende), informasjon om sidene du besøker, informasjon om eventuelle produkter og tjenester som du bestiller, og annen teknisk informasjon (som brukeratferd, brukerutstyr, nettleser og operativsystem). Med mindre du logger deg på eller for øvrig skriver inn din identitet på nettstedet, vil vi ikke kunne knytte denne informasjonen til deg.

 • Informasjonskapsler/cookies: Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsted. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler ved å klikke her.

 

Personopplysninger vi samler inn fra tredjeparter

I tillegg til personopplysningene hentet fra Ambita og Folkeregisteret som nevnt ovenfor henter vi også inn informasjon fra andre offentlige myndigheter som skattemyndighetene, Brønnøysundregisteret og kriminalitetskjempende myndigheter i anledning kundekontroll etter hvitvaskings- og finansavtaleregelverket. Videre behandler vi sanksjonslister (som føres av norske myndigheter, internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC)), registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om f.eks. reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

Ved gjennomføring av betalingstransaksjoner samler vi inn opplysninger fra avsendere (betaler eller mottaker), butikker, banker, betalingstjenesteleverandører (for eksempel Vipps og PayPal) og andre.