PSD2

Hva er PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive 2) er den nyeste versjonen av EUs betalingsdirektiv og regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS, omfatter direktivet også betalingstjenester i Norge. Hensikten med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse og innovasjon innenfor alt som handler om betalingstjenester samt ivareta brukernes sikkerhet og hindre svindel i betalingsmarkedet.

Hvor finner jeg mer informasjon? 

Du kan lese mer i EU-kommisjonens brosjyre om forbrukerrettigheter knyttet til betalingstransaksjoner i Europa her.

Eller du kan lese mer om dine rettigheter under PDS2 på Finanstilsynets hjemmesider.