Bærekraftsrapport 2022

Santander i Norden har publisert sin Bærekraftsrapport for 2022, som inneholder bankens strategi og resultater på bærekraft. Rapporten er utviklet i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI) 2021 Universal Standards.

  • Santander i Norden har en klar ambisjon om å etablere en tvers igjennom bærekraftig verdikjede. Endringer i forbrukeradferd i retning mer bærekraftige valg gir næringslivet muligheter. Vi som bank forplikter oss til å være der for å støtte våre kunder og partnere i overgangen til en grønn økonomi, sier Michael Hvidsten, administrerende direktør i Santander i Norden.

Santander fortsetter å støtte og finansiere det grønne skiftet innen transport. Som ledende i det nordiske bilfinansieringsmarkedet var Santanders andel av alle nye elektriske biler finansiert i det nordiske markedet, 13,9 % i 2022.

  • Som Nordens største bilfinansieringsaktør gir vi et betydelig bidrag til den grønne omstillingen innenfor transport, sier Hvidsten.

Vårt viktigste bidrag

Under utviklingen av rapporten ble det utført en vesentlighetsvurdering for å identifisere Santander i Nordens viktigste bidrag til mer bærekraft:

  1. Fremme ansvarlig forbruk
  2. Minimere bankens karbonfotavtrykk
  3. Sikre menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i vår verdikjede
  4. Være en ansvarlig långiver
  5. Beskytte bankens og kundenes data
  6. Forebygging av korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering

 

Andre høydepunkter fra 2022

Finansiering av energiløsninger til hjemmet er et voksende marked. Det finske markedet er vårt største og antallet lånekontrakter for energifinansiering i husholdningene har vokst betydelig i 2022 med 266 prosent.

Vi lanserte vårt første «Eco»-kort i Norge i 2022, som også skal lanseres i våre andre markeder. Det biobaserte VISA-kortet består av 84 % plantebaserte materialer.

I april 2022 lanserte konsernet sitt nye merkevarekonsept «When it feels right» for å oppfordre til ansvarlig forbruk.

Vi rullet ut et bredt program med obligatorisk opplæring som nå også inkluderer ESG-opplæring for alle ansatte.

 

En del av Banco Santander

Santander i Norden er en del av Grupo Santander, et av verdens største finanskonsern. Grupo Santander har ambisiøse og progressive bærekraftsmål og ble i 2022 rangert blant verdens mest bærekraftige banker i Dow Jones Sustainability Index1, og blant de tre beste i Europa. Grupo Santander har som mål å være netto null i karbonutslipp innen 2050. Dette gjelder drift og utslipp fra utlån, rådgivning og investeringstjenester. Santander var en av grunnleggerne av Net Zero Banking Alliance (NZBA, under FNs miljøprogram).

Mer informasjon:

Eskil Pedersen – Nordisk kommunikasjonsdirektør

eskil.pedersen@santanderconsumer.no

 Jonathan Pycroft - Leder for strategi og investeringer

jon.pycroft@santanderconsumer.no