Vi tar personvern på alvor

Santander Consumer Bank AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Vi vil derfor sørge for at vår bruk av personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernregler.

 

På disse sidene vil vi forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger, blant annet hvordan vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, kontaktinformasjon eller transaksjonshistorikk. Personopplysningene vi behandler mottar vi i hovedsak fra deg, men noen ganger får vi også personopplysninger fra andre, slik som andre banker, offentlige databaser (som for eksempel Folkeregisteret eller motorvognregisteret) eller kredittopplysningsforetak.

Personopplysninger vi håndterer

Formålet med vår bruk av opplysninger om deg er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering, og å oppfylle de forpliktelser som vi har overfor deg som kunde. Vi bruker også opplysningene for å gi deg informasjon og tilbud, samt for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hvordan vi bruker personopplysninger

Noen ganger vil vi dele opplysninger om deg med andre. Dette kan være nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, eller for å ivareta våre legitime interesser.

Hvem vi deler personopplysninger med

Vi bruker automatiserte avgjørelser, herunder profilering, i vår virksomhet. Når vi behandler søknader om kreditt er behandlingen i mange tilfeller automatisert. Søknaden vil derfor i utgangspunktet ikke behandles manuelt av en saksbehandler.

Les mer om automatiserte avgjørelser

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for de formål opplysningene ble innsamlet for, med mindre lovbestemte lagringstider gjør at vi må oppbevare dem lenger.

 

Les mer om våre lagringstider

Du har flere rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg. På gitte betingelser kan du blant annet be om innsyn i opplysninger vi har, og klage på det du anser som en urettmessig bruk av opplysninger om deg.

Les mer om dine rettigheter

I enkelte tilfeller er vi avhengig av ditt samtykke for å kunne behandle dine personopplysninger.

 Les mer om dine samtykker 

De siste årene har norske banker avdekket at kriminelle har forsøkt å nå norske bankkontoer via trojanere eller ondsinnet programvare på kundenes datamaskiner. Denne type kriminalitet er kjent fra europeiske land, men har til nå vært lite rettet mot norske kunder.

Enkle tips til å øke sikkerheten

Nettstedene santander.no og santanderconsumer.no eies av Santander Consumer Bank AS. Ved å tillate informasjonskapsler i din nettleser, samtykker du til at våre nettsteder kan bruke det overfor deg og ditt utstyr.

Vår bruk av informasjonskapsler

 

Behandlingsansvarlig er Santander Consumer Bank AS, ved daglig leder. Du kan ringe vårt kundesenter på telefon 21 08 30 00 dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold, ønsker å endre dine personverninnstillinger, reservere deg mot markedsføring, trekke tilbake samtykker eller be om mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

Vårt personvernombud (Data Protection Officer) heter Karen Edleberg - Villand. Hun kan kontaktes ved å sende en e-post til personvern@santanderconsumer.no

 

 

 

Side opprettet: 04.06.2018
Sist redigert:     14.05.2019