Santander
Dette er Santander SAFE Låneforsikring

Bedre økonomi

Dette er Santander SAFE

Publisert:

Vet du egentlig hva som skjer med privatøkonomien dersom du skulle bli arbeidsledig, permittert eller sykemeldt? Med Santander SAFE er du trygg på at lånet uansett blir betalt, slik at du kan fokusere på det som teller.

Tekst:
Espen Skogen
Foto:
Hampus Lundgren

Enten man blir sykemeldt, arbeidsledig eller permittert, er økonomi det siste man ønsker å fokusere på. For de fleste av oss, vil man i den første tiden være dekket med den samme inntekten som vanlig lønnsinntekt – men dersom du ikke kommer i ny jobb, eller blir sykemeldt over lengre tid, vil den økonomiske belastningen fort kunne bli større.

Forsikringen dekker lånet ved sykemelding

Har du tegnet Santander SAFE Låneforsikring, vil du være trygg på at lånet blir betjent dersom du skulle bli sykemeldt. Forsikringen vil nemlig dekke de månedlige terminbeløpene dine – inntil 13 000 kroner per måned, og i inntil 12 måneder per skadetilfelle, dersom du skulle bli 100% sykemeldt i mer enn 30 dager.

Mister du jobben eller blir permittert, er du også trygg

Med Santander SAFE Låneforsikring vil du også få dekket de månedlige terminbeløpene dersom du skulle bli 100% arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager. Også her gjelder det for terminbeløp inntil 13 000 kroner per måned, og i inntil 12 måneder per skadetilfelle.

Så enkelt tegner du Santander SAFE Låneforsikring

Bedre økonomi

Slik tegner du Santander SAFE Låneforsikring

Enkelt å tegne forskring

Mange tror at Santander SAFE Låneforsikring kun kan tegnes ved låneopptak – men du kan tegne forsikringen når som helst så lenge den knyttes til en gyldig kredittavtale hos oss.

Forsikringspremien beregnes månedlig og betales på den månedlige fakturaen. Inntil 2 låntagere kan tegne forsikring på samme lån, og det stilles ingen krav til helse. Du må imidlertid være oppmerksom på at sykdom eller skade man kjente til ved inngåelse, ikke vil kunne søkes dekning for i de første 12 månedene.

Er Santander SAFE noe for deg?

Det er enkelt å tegne Santander SAFE Låneforsikring!

Klikk her for mer informasjon