Santander

Bedre økonomi

Hva skjer dersom du blir syk, eller mister jobben?

Hvis du skulle gjette – hvor stor tror du sjansen er for at du mister jobben eller blir syk i løpet av det neste året?

Publisert:

Tekst:
Espen Skogen
Foto:
Hampus Lundgren

Forsikringer er til for å beskytte oss mot de dramatiske hendelsene i livet. Sjansen er selvfølgelig størst for at huset ikke brenner, at du ikke blir syk og at du beholder jobben. Likevel handler det om å ta høyde for at livet ikke alltid beveger seg dit vi vil og at det uforutsette kan skje, selv om risikoen ikke er så stor. Det betyr økt trygghet og mer forutsigbarhet i hverdagen.

Hva skjer med lånene?

Har du tenkt på hva som skjer med lånene dine dersom du blir syk, eller blir stående uten jobb en periode? Betalingene fortsetter å gå – selv om inntekten kan bli redusert. I følge levekårsundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå, mener faktisk 12% av oss at vi står i fare for å miste jobben, og tall fra SSB viser dessuten at rundt 10% av oss blir innlagt på sykehus i løpet av et år. Det er over en halv million pasienter, det.

Hva skjer med privatøkonomien dersom du mister jobben?

Bedre økonomi

Hva skjer med privatøkonomien dersom du mister jobben?

Hva skjer hvis du mister jobben eller blir permittert?

Mister du jobben, vil lønnen din bli erstattet av dagpenger fra NAV. Grunnlaget for hvor mye dagpenger du får utbetalt, er basert på inntekten din de siste 12 månedene – og begrenses til maksimalt 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. For tiden betyr dette en årsinntekt på 581 298 kroner.

Dagpengene utgjør 62,4% av grunnlaget – som betyr at de fleste vil oppleve et forholdsvis betydelig inntektstap dersom de skulle miste jobben eller bli permittert. Det vil være utfordrende for de fleste, og da vil en låneforsikring som dekker terminbeløpene på eventuelle lån være godt å ha.

Hva skjer med privatøkonomien dersom du blir syk?

Bedre økonomi

Hva skjer med privatøkonomien dersom du blir sykemeldt?

Hva skjer hvis du blir sykemeldt over tid?

Dersom du blir sykemeldt, vil sykepengegrunnlaget ditt beregnes ut fra inntekten de siste tre månedene. Dette grunnlaget, som er det som avgjør hva du får utbetalt i sykepenger, er begrenset til maksimalt 6 ganger folketrygdens grunnbeløp – som for tiden betyr en årsinntekt på 581 298 kroner. Tjener du mer enn dette, vil lønnen bli avkortet tilsvarende. I tillegg kan du ha rett på feriepenger, men da kun i de første 48 dagene av sykeperioden.

Vil du vite mer?

Les mer om Santander SAFE Låneforsikring, se vilkår og hva som dekkes av forsikringen.

Les mer her
Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?