Santander
dieselbil

Bil og MC

Dieselmotoren er ikke død – men den kan forsvinne fra småbilene

Elbilen er i fremmarsj og «nullutslipp» er et buzzord i bilpolitikken. Betyr det at dieselbilens dager er talte?

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Joakim Nyquist
Foto:
Fredrik Christensen / Thomas Haugersveen

Man kan få inntrykk av at dieselbiler er i ferd med å bli bannlyst fra byene, og dieselforbud på dager med høy luftforurensning er en realitet. Slike strakstiltak er både upraktisk og utfordrende for mange – men betyr det at dieselmotoren er død?

Utslipps-skurken

Totalt sett var det en liten økning av dieseldrevne personbiler i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Så godt som halvparten av alle landets personbiler gikk på diesel ved inngangen til 2017.

Det er først og fremst utslipp av nitrogenoksider (NOx) som har gjort dieselbilen til en utslipp-skurk i hovedstadsområdet. Kort fortalt er dette avgasser som fører til sur nedbør. Den kan være helseskadelig for mennesker, og ha skadelige effekt på økosystem og vegetasjon. Utslippene fra dieselbiler på vei ned, mye på grunn av strenge krav til nyere biler.

I statsbudsjettet for 2007 innførte regjeringen reduserte avgifter på dieselbiler. I statsbudsjettet for 2012 kom kontrabeskjeden: Ikke velg dieselmotor. 48 prosent av personbilene i Norge er dieselbiler, og mange lurer nå på hva som egentlig skjer med dieselbilen i fremtiden.

Vi spør rett og slett Tore Rylander som er fagsjef for bilsalg i Norges Bilbransjeforbund til råds.

Tore Rylander, Norges Bilbransjeforbund

– Prisen på brukte dieselbiler holder seg. Dieselmotoren vil nok eksistere lenge også i nye biler, men kjører du kun i byen kan du jo vurdere om det lønner seg, sier Tore Rylander er fagsjef for bilsalg i Norges Bilbransjeforbund.

Hva er status for en dieselbil i dag?

– Selv om dieselbilen har fått mye tyn ser vi at de holder seg godt i bruktpris, så det er ingen fare å velge diesel dersom det passer ditt bruk.

Lurer du på om tiden er inne for å bytte bil?

Bil og MC

Hvor ofte er det smart å bytte bil?

Men har dieselbilen fått ufortjent mye kjeft?

– Dieselbiler har generelt et lavere CO2-utslipp, men høyere NOx-utslipp i særlig kaldt vær. Generelt er ikke NOx den største utfordringen for luftkvaliteten, men derimot svevestøv. Og der er ikke dieselbilen verre enn hvilken som helst bil.

Dieselbiler har generelt et lavere CO2-utslipp, men høyere NOx-utslipp i særlig kaldt vær. Generelt er ikke NOx den største utfordringen for luftkvaliteten, men derimot svevestøv.

Tore Rylander

— fagsjef for bilsalg i Norges Bilbransjeforbund

Svevestøv fra biltrafikken skyldes først og fremst slitasje på asfalt, dekk og bremser. Nivåene av svevestøv er høyere enn helsemyndighetenes anbefalinger i flere norske byer og tettsteder, skriver Norsk Institutt for Luftforskning.

– Samtidig er høy NOx-forurensing er et problem bare i noen av de store byene, forklarer Tore Rylander i Norsk Bilbransjeforbund.

Hva bør jeg som kjører dieselbil tenke på i dag?

– Kjører du mye i byen og er helt avhengig av bilen hver eneste dag, må du vurdere om dieselbil er hensiktsmessig. For eksempel, vil du få en litt høyere bompengesats enn bensinbilene i Oslo.

Rylander minner om at det også er det mange fordeler med dieselbilen.

– Den har et lavere drivstofforbruk og kommer også fordelaktig ut i avgiftsregimet på grunn av mindre CO2-utslipp, forklarer Rylander.

Mange velger en hybrid når de kjøper ny bil. Sjekk hvilke fordeler som følger med hybridbilen.

Bil og MC

– Hybrid er mye bil for pengene

I hovedstaden har folk dieselforbudet friskt i minne. Hva kan vi vente oss av lignende tiltak og forbud rettet mot dieselbiler?

– NOx-problematikken er i hovedsak et problem i Oslo. De fleste andre steder skyldes luftforurensningen i større grad svevestøv, sier Rylander som tror bilister i hovedstaden derfor må belage seg på et litt annet regnestykke enn i resten av landet.

Oslo kan få lavutslippssoner hvor du må betale en miljøgebyr for å kjøre biler med høyt utslipp. Videre er også litt høyere bompengetakster en realitet, og såkalte beredskapssatser ligger også i kortene.

 

– Det vil kunne medføre litt høyere driftskostnader, noe du bør ta med i regnestykket ditt rundt bil og bildrift. Samtidig vil innføring av beredskapssatser trolig føre til at et rent dieselforbud ikke lenger vil være et like relevant tiltak, tror Rylander.

Hvordan går det med utviklingen av dieselmotorer som har lavere utslipp?

– Alle nye bilmodeller må gjennom en typegodkjenning der blant annet NOx og CO2 måles. Nå kommer en ny og langt mer realistisk typegodkjenning. Kravene som settes til maksimalt NOx-utslipp er så strenge at bare de dieselbilene med svært avansert rensing vil klare kravene, forklarer Tore Rylander.

– Det vil medføre at dieselmotoren trolig vil forsvinne i småbilene, mens de fortsatt vil være tilgjengelig i større biler.

Norgesmester på billån

Bil og MC

Slik ble vi norgesmestere på billån og leasing

Hvordan ser fremtiden ut for dieselbilen?

– Som bruktbil vil den leve godt. Selv med all den negative omtalen og et stort fall i salget av nye dieselbiler, oppgir Finn.no at prisen på brukte dieselbiler holder seg godt. Dieselmotoren vil nok eksistere lenge også i nye biler, i hvert fall i større biler.

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?