Santander
Hvordan ser Oslo ut for bilistene om 5 år?

Bil og MC

Hvordan ser Oslo ut for bilistene om 5 år?

Færre parkeringsplasser og flere bompenger: Det skjer mye i Oslo de neste årene. Slik blir livet som Oslo-bilist!

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Espen Skogen
Foto:
Thomas Haugersveen

Det er mye oppmerksomhet rundt bil og trafikk i Oslo. Mange er opptatt av bompenger og parkering – og dessuten har hvor og når man faktisk har lov til å bruke bilen blitt en faktor. Dieselforbud og bilfritt sentrum er på manges lepper, men hva skjer – og hvordan vil Oslo se ut for bilistene i årene fremover?

Vi har kikket på hvilke endringer som er på gang, og snakket med Bymiljøetaten. De kan fortelle om tiltakene som innføres fremover, og hvordan det vil påvirke hverdagen for deg som kjører i Oslo.

Færre parkeringsplasser

Sentralt i Oslo vil det både bli færre parkeringsplasser, og flere restriksjoner på de plassene som finnes. Etter å ha testet ut beboerparkering i enkelte bydeler, rulles det ut permanente ordninger.

Kort fortalt innebærer ordningen at beboere betaler en fast, årlig sum for å kunne stå parkert i gaten i sin egen bydel. Besøkende og andre mer tilfeldig parkerende må betale som vanlig, og kan stå kortere parkert enn de som har beboerkort.

– Beboerparkering ble innført som en prøveordning i 2009. I områdene med prøveordning er erfaringen at det har blitt mindre fremmedparkering, og at det dermed har vært enklere for beboere å finne en parkeringsplass, forteller Monica T. Olsen i Bymiljøetaten.

Daniel Molin

Bil og MC

Eie eller dele bil – hva lønner seg egentlig?

Fem bydeler har hittil vedtatt permanent beboerparkering: Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Frogner og Sagene innfører ordningen innen 2018. I tillegg vil beboerparkering innføres i enkeltgater i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner.

Prøveordningene har vært relativt strenge for de som ikke har hatt beboerkort – men det blir noen endringer nå. Mens man før kunne stå parkert i 2 timer uten kort, kan man nå stå i 24 timer.

Når beboerparkeringen kommer, benytter flere bydeler anledningen til å bytte ut parkeringsplasser med sykkelfelt flere steder – blant annet i bydel Frogner.

Fem bydeler har hittil vedtatt permanent beboerparkering. I tillegg innføres ordningen i enkelte gater i flere andre bydeler.

Vanskeligere å kjøre dieselbil

Det mye omtalte dieselforbudet ble vedtatt i 2016, og har skremt mange. Kort fortalt betyr det at Bymiljøetaten kan nedlegge et midlertidig kjøreforbud for dieselbiler på dager med høy forurensning.

Kravet er at det må være ventet høy forurensning over større områder av byen – i to dager eller mer. Typisk vil dette gjelde kalde og tørre vinterdager, da luften er stillestående. Når nivået synker og luften blir renere, vil også kjøreforbudet oppheves.

– Trafikktall fra bomstasjonene viste en nedgang i lette dieselbiler på 31% under dieselforbudet i Oslo

Monica T. Olsen

— Bymiljøetaten

– Foreløpig har vi kun hatt én situasjon der det ble iverksatt dieselforbud, forteller Olsen i Bymiljøetaten, og sikter til den 17. januar i år. Allerede etter tolv timer viste målingene at luftkvaliteten var såpass god at forbudet ble opphevet.

– Trafikktall fra bomstasjonene viste en nedgang i trafikken på 10-25%, og en nedgang i antall lette dieselbiler på 31%. Denne dagen ble det målt generelt god luftkvalitet. Trolig var det en kombinasjon av reduserte utslipp og at værforholdene ble mer ustabile enn ventet, fortsetter hun.

Noen biler er unntatt fra forbudet. Om du kan dokumentere at du trenger bilen i næring, vil du kunne kjøre dieselbil. Dessuten er hybridbiler med dieselmotor som har minst 40 kilometers elektrisk rekkevidde unntatt fra forbudet.

Dieselforbudet gjelder kun på de kommunale veiene. Det betyr at dieselbiler fortsatt kan kjøre gjennom Oslo på riksveinettet, som blant annet omfatter E6, E18, Ring 3 og riksvei 4. Du har imidlertid ikke lov til å kjøre på kommunal vei frem til riksveiene.

I årene fremover blir det store endringer når det gjelder bompenger i Oslo – med flere bomstasjoner, differensierte satser og bompenger også for elbiler.

Økte bompenger

Bompengesatsene økes jevnlig – og fra i høst differensieres det på rushtid, og på hva slags drivstoff bilen din går på. Aller dyrest blir det for dieselbiler, som må ut med 59 kroner i rushtiden, og 49 kroner ellers. Bensinbiler slipper unna med en femmer mindre.

Allerede i 2019 er det klart for trinn 2 – som betyr nye endringer: I juni ble politikerne enige om at det skal etableres en rekke nye bomstasjoner, for å gjøre innkrevingen mer rettferdig. I praksis betyr det at det blir tre bomringer rundt Oslo:

I tillegg til dagens bomstasjoner, opprettes det to nye bomringer. Den ene skal gå helt ytterst langs bygrensen, mens den andre stort sett vil følge Ring 2. Kjører du gjennom den innerste ringen, vil du kunne passere fritt i én time uten å betale på nytt. Etter en time må du betale igjen – uansett hvilken retning du kjører, også selv om du kjører ut av bomringen.

I 2019 legges satsene helt om: Fordi man da også må betale når man kjører ut av bomringen, blir prisene omtrent halvert per passering. Det betyr at dieseltaksten, som et eksempel, blir på 29 kroner i rushtiden, og 22 kroner ellers. Dessuten blir det slutt på bomfri for elbiler: I 2019 må du som elbileier ut med ti kroner i rushtiden, og fem kroner ellers.

Bilfritt byliv-prosjektet har som mål å oppnå en mer levende by. Det skjer blant annet ved bruk av gatearealer til sosiale soner, slik som her i Møllergata.

Slutt på parkering og kjøring i sentrum?

Det har vært mye debatt rundt bilfritt sentrum og hva dette vil bety for bilistene i årene som kommer. Hans Edvardsen er prosjektdirektør for Bilfritt Byliv, og den som har aller best oversikt over hva dette betyr i praksis.

– Prosjektet Bilfritt Byliv har som mål å bidra til økt byliv i sentrum. Et av virkemidlene er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser, og å redusere gjennomgangstrafikk, forteller Edvardsen. – En begrensning av bilbruken er altså ikke et hovedmål for prosjektet, men heller et virkemiddel for å oppnå en mer levende by, fortsetter han.

I 2018 vil resten av områdene innenfor Ring 1 endres, og parkeringsplasser vil benyttes til andre formål.

Hans Edvardsen

— Prosjektdirektør, Bilfritt Byliv

Sentrum i denne sammenhengen defineres som området innenfor Ring 1. Her er planleggingen av hva og hvordan dette vil se ut i full gang.

– Prosjektene for 2017 ferdigstilles i midten av september, og vi er allerede i gang med et evalueringsopplegg, sier Edvardsen. – I 2018 vil resten av områdene innenfor Ring 1 endres, og parkeringsplasser vil benyttes til andre formål, avslutter prosjektdirektøren.

I tillegg diskuteres det å stenge sentrum for gjennomgangstrafikk – slik at du må via Ring 1 eller E18 for å krysse sentrum fra én side til den andre. Det vil fortsatt være parkeringsplasser for handikap, varelevering og yrkesbiler.

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?