Santander
MC, sikkerhet, motorsykkel

Bil og MC

Derfor har det blitt tryggere å kjøre MC

Avansert elektronikk, bedre sikkerhetsutstyr og grundigere opplæring har gjort det tryggere å kjøre MC. Nå mener eksperten at holdningene må følge etter.

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Andreas Handeland
Foto:
Thomas Haugersveen og iStock

For mange er en motorsykkel selve fasiten på frihetsfølelse – for andre et element de forbinder med fare. MC-er utgjør bare fem prosent av kjøretøyparken i Norge, men er samtidig involvert i ca. 20 prosent av alle dødsulykkene. Likevel er det tryggere å kjøre MC enn det noen gang har vært.

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at det ved utgangen av 2017 var registrert totalt 177 650 tunge, mellomtunge og lette motorsykler på norske veier. Det er nesten 5 000 flere enn på samme tid i 2016. Økningen til tross – antallet drepte og hardt skadde holder seg stabilt.

Bil og MC

Dette må du tenke på før du kjøper motorsykkel

Flere motorsykler – færre drepte

Ifølge tall fra SSB ble 21 mennesker drept på motorsykkel eller moped i 2017. Det er selvsagt 21 for mye, men likevel én mindre enn det som er gjennomsnittet for de siste fem årene. Aldersgruppen fra 35-54 år er overrepresentert. Flesteparten av ulykkene skjer som følge av en avkjøring eller en møteulykke.

I 2017 ble 155 personer hardt skadd på motorsykkel eller moped. Det er ti flere enn snittet for de siste fem årene, som ligger på 145. Ergo er det en marginal økning i antallet hardt skadde, men en liten nedgang i antall dødsfall.

– Fortsatt en vei å gå

– Antallet alvorlige bilulykker har de siste årene gått drastisk ned. Biler er det 20 ganger så mange av på veiene som det er motorsykler. Vi har derfor en utfordring når det gjelder å også få ned antallet drepte på motorsykkel, sier Lars-Inge Haslie på Trafikkopplæringskontoret hos Vegvesenet.

– Mye handler om holdninger og selvinnsikt. Statistikken viser dessverre at MC-førerne selv var utløsende enhet i 66 prosent av dødsulykkene på norske veier. Det er fullt mulig å ha det gøy på motorsykkel uten å ta stor risiko, fortsetter han.

Pannelappen er den delen av hjernen som styrer vår evne til å ta beslutninger og regulere impulser, og dermed også vurdere risiko. Hos jenter er denne under utvikling inntil de fyller 22-23 år – hos gutter inntil de er i 25-26-årsalderen. Dette betyr at unge førere har dårligere forutsetninger for å ferdes i trafikken, fordi konsekvenstankegangen er mangelfull, de er mer impulsive og er mer villig til å ta risiko.

– Føreropplæringen ble endret i 2005, og ytterligere revidert i 2016. Innholdet legger særlig vekt på selvinnsikt og holdninger, og skal gi elevene motivasjon til å ta mer ansvar i trafikken, sier Haslie, som legger til at elevene også får god kunnskap om risiko.

Han forteller at bedre føreropplæring er ett av flere tiltak som har bidratt til en solid nedgang i alvorlige bilulykker. Dessverre følger ikke nedgangen i MC-ulykker helt den samme takten.

– Utviklingen har vært positiv når det gjelder MC-ulykker også. Men nedgangen i antall drepte og hardt skadde har stagnert de siste årene. Derfor er det fortsatt en vei å gå, sier Lars-Inge Haslie.

Det er fullt mulig å ha det gøy på motorsykkel uten å ta stor risiko

Lars-Inge Haslie

— Trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet

Transportøkonomisk institutt (TØI) mener supplerende kjørelys kan øke synligheten til motorsyklene i trafikkbildet – som igjen vil øke sikkerheten. Moderne sykler har også avansert elektronisk utstyr som ABS-bremser og slipper-kløtsj som kan være livreddende når en situasjon oppstår. Foto: Thomas Haugersveen

Mener nye tiltak kan redde liv

Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte høsten 2017 en rapport om MC-sikkerhet, laget på oppdrag fra Veidirektoratet. Deres forskere hadde da analysert data fra alle dødsulykker med MC på norske veier fra 2005-2014. I tillegg så de på informasjon fra politiets strafferegister.

Analyserapporten viser at det i tidsrommet 2010-2014 var 40 prosent færre dødsulykker enn i perioden fra 2005-2009. Nedgangen kunne delvis forklares med økt gjennomsnittsalder, mer utstrakt hjelmbruk, samt at færre av ofrene var ruspåvirket.

TØIs forskere lister opp flere tiltak de mener kan redusere risikoen for alvorlige ulykker med MC. Blant annet mener de alternative eller supplerende frontlykter kan øke MC-enes synlighet i trafikkbildet. I tillegg nevnes ABS og slipper-kløtsj som bremsesystemer som vil ha positiv innvirkning på sikkerheten.

For å unngå kjøring uten førerkort foreslår TØI en elektronisk nøkkel. Og når det gjelder alvorlige ulykker med stjålne sykler, mener forskerne at en kampanje for bedre sikring av parkerte MC-er kan ha en preventiv effekt.

MC motorsykkel lån

Bil og MC

Den korteste veien til MC-lån

Elektronikken hjelper til

– Det er definitivt tryggere å kjøre motorsykkel nå enn det var før. Ikke minst har føreropplæringen blitt bedre og mer holdningsfokusert, men det er også langt flere sikkerhetssystemer på plass på syklene, forteller Rune «Ludvik» Johansen.

Han har jobbet som selger hos MC-Huset Nydal AS på Furnes i en årrekke. Han trekker frem ABS (blokkeringsfrie bremser), antispinn, dekktrykkskontroll og demperjustering som noen av de viktigste sikkerhetsinnretningene, men mener også muligheten for flere kjøremodi er en viktig nyvinning.

– Mange MC-er har en regnmodus du kan velge, blant flere andre kjøremodi. Da slår antispinnsystemet inn tidligere slik at bakhjulet får optimalt veigrep, og gassresponsen er roligere, sier «Ludvik».

Det er definitivt tryggere å kjøre MC enn det var før

Rune «Ludvik» Johansen

— MC-ekspert

Livreddende MC-beskyttelse

I tillegg til nye og brukte motorsykler, scootere og ATV-er, har forhandleren en stor avdeling med utstyr, klær og hjelmer. Ifølge den erfarne selgeren er man som MC-fører med moderne utstyr langt bedre beskyttet enn før, samtidig som graden av komforten har økt.

– Det har de siste årene skjedd en stor utvikling på beskyttelse for knær, hofter, skuldre, albuer og rygg. Det er bedre materialer i klærne nå enn tidligere. Dessuten er det mange kjøreklær som har fått temperaturregulerende stoffer på plass, slik at de er mer behagelige å ha på, sier «Ludvik».

Han trekker frem ryggskinna som et veldig viktig sikkerhetselement for tryggheten til MC-føreren. Slike er både mer komfortable og sikrere enn tidligere, og mange modeller har også brystplate for ekstra sikkerhet i front.

MC har blitt tryggere å kjøre enn før

Rune «Ludvik» Johansen forteller at bedre beskyttelse i MC-klær, sikrere hjelmer og ryggskinne, samt sofistikerte elektroniske hjelpemidler, gjør at det er tryggere å kjøre MC enn noen gang tidligere. Foto: Thomas Haugersveen

– Stadig utvikling på hjelmfronten

Hjelm er påbudt for alle som er fører eller passasjer på moped eller motorsykkel på norske veier. Den beskytter vår viktigste kroppsdel, og heldigvis er andelen som bruker hjelm økende. Trygg Trafikk forteller på sine nettsider at en kollisjon i 50 km/t tilsvarer et fall fra 9,7 meters høyde, så det er voldsomme krefter i sving. Da gjelder det å beskytte seg best mulig.

– På hjelmfronten er det stadig utvikling. De blir sikrere, mer støysvake og kommer stadig med nye praktiske finesser. Dette gir økt trygghet, samtidig som det også kommer komforten til gode, sier «Ludvik».

Bil og MC

– Mestringsfølelsen jeg opplever når kjøringen sitter er fantastisk

Han trekker frem et integrert solvisir som et godt eksempel. Dette er montert på innsiden av det ordinære visiret og felles enkelt ned og opp – gjerne med en liten spak på siden av hjelmen. Dette kan bidra til at man unngår farlige eller ubehagelige situasjoner på vei inn og ut av tunneler der lysforholdene står i sterk kontrast til hverandre. En annen smart funksjon er «pinlock». Dette er et tynt visir eller film som tres på innsiden av visiret. Da unngår man duggen som både skaper frustrasjon og potensielt farlige situasjoner.

De fleste hjelmer har kinnputer som er enkle å nappe ut. Dette gjør at ambulansepersonell lettere kommer til og kan få av hjelmen ved nakke- eller hodeskader. De fleste innertrekk er i tillegg avtakbare, slik at de enkelt kan vaskes når behovet melder seg.

– Det som også er verdt å nevne er at flere hjelmer på markedet nå har integrerte intercomsystemer. I tillegg til å prate med hverandre kan man da få både GPS og telefon rett inn i hjelmen, avslutter Rune «Ludvik» Johansen.

Bil og MC

Passer kaskofritt MC-lån for deg?

Priseksempel MC-lån: 4,70% nom./6,61% eff. Egenkapital 35% Lånebeløp 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr 2.400,- Totalkostnad kr 175.935,-   
Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?