Santander

Bil og MC

Nå må også elbilene betale bompenger

Nå er det ikke lenger slik at elbilistene slipper helt unna bompenger. Besparelsen er imidlertid fortsatt betydelig sammenliknet med diesel- og bensinbiler.

Publisert:

Tekst:
Pål André Skogen
Foto:
Thomas Haugersveen

At elbiler slipper unna bompenger, har vært et attraktivt gode for elbilkjøpere i mange år – og særlig for dem som pendler inn til de store byene. Det har gjort at pendlere i elbil har sluppet unna noen tusen kroner i året, som bensin- og dieselbileierne har måttet legge inn i pendlerbudsjettet sitt.

Nå er det slutt på gratispasseringene noen steder, og i tiden fremover vil elbilene måtte betale i og rundt flere byer. Det er imidlertid ikke snakk om full pris, så besparelsen sammenlignet med bensin- og dieselbiler vil fortsatt være til stede. Stortinget har nemlig vedtatt at nullutslippsbiler skal ha minst 50 prosent rabatt på både kommunal parkering, ferger og bompasseringer.

Bil og MC

Hva slags effekt har bomringen på byen den omkranser?

Elbil-betaling i Bergen

Bergen var først ute med å innføre bompenger for elbil i april 2019. I likhet med Oslo har Bergen rushtidsavgift, og det påvirker også elbilene.

For en elbil uten Autopass-avtale, må du betale 10 kroner utenom rushtiden, og det dobbelte i tidsrommene 06.30 – 09.00 og 14.30 – 16.30 for å kjøre gjennom bomringen i Bergen. De fleste elbileiere har imidlertid en brikke i bilen, fordi dette har vært nødvendig for å passere gratis tidligere. Det gir en rabatt på 20 prosent, slik at prisen blir henholdsvis 16 og 8 kroner i og utenom rushtiden.

Også i den såkalte Askøy-pakken rett utenfor Bergen må elbilistene betale. Her er den ordinære taksten 29 kroner for de uten avtale, mens du slipper unna med 11 kroner og 60 øre dersom du har bombrikke.

Bil og MC

Dette må du sjekke før du kjøper brukt elbil

I og rundt Oslo fra 1. juni

I forbindelse med det nye bomsystemet som ble satt i drift i Oslo 1. juni, som blant annet inkluderer en indre bomring og flere bomstasjoner ved bygrensen, ble prisene endret vesentlig.

Som en del av dette ble det også for første gang i hovedstaden innført bompenger for elbiler.

Også her vil det være en rushtidsavgift som elbilene også må forholde seg til. I tidsrommene 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00 på hverdager vil det koste 8 eller 6,40 kroner i den nye, indre bomringen – avhengig om du har bombrikke eller ikke.

Bil og MC

Dette betyr de nye bomstasjonene for deg som Oslo-bilist

I den «gamle» bomringen og de nye bomstasjonene ved bygrensen, blir prisen henholdsvis 10 og 8 kroner i samme tidsrom.

På andre tidspunkter utenfor rushtiden vil prisen være halvparten av dette – altså 4 eller 3,20 kroner i den indre ringen, og 5 eller 4 kroner ved kommunegrensen og i den «gamle» bomringen.

Flere byer vurderer bompenger

I takt med at flere byer får en stadig høyere andel elbiler, har også flere meldt at de planlegger å innføre bompenger for elbilistene. Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand er alle byer der det er varslet at elbilene etterhvert må betale.

Selv om Stortinget har vedtatt at nullutslippsbiler skal ha minst 50 prosent rabatt, er det opp til lokale myndigheter å bestemme nivået på en eventuell rabatt ut over dette.

Bil og MC

– Hva slags bil skal vi velge, og trenger vi egentlig to?

Norsk Elbilforening, som har mange av landets elbilister som medlemmer, har foreslått at lokale myndigheter tilpasser nivået etter andelen elbiler i området, slik at prisen følger denne. Med 25 prosent elbiler i området vil de at prisen skal være 25 prosent av full pris – og at den maksimale prisen først skal tas i bruk når halvparten av bilene i distriktet er elbiler.

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?