Santander
bil-leasing

Bil og MC

Seks ting du som leaser bil må være klar over

Å lease bil er nesten som å eie bil, men det er viktig å kjenne til forskjellen. I leieperioden er det nemlig veldig viktig at du oppfyller din del av avtalen.

Publisert: Oppdatert:

Tekst:
Sissel Fornes
Foto:
iStock

Her er de viktigste punktene du som leasingtaker må ta ansvar for:

1. Du må forsikre bilen

Selv om du ikke eier bilen, er det ditt ansvar at bilen er forsikret  – og det må tegnes full kaskoforsikring på bilen du leaser. Du kan i de aller fleste tilfeller selv velge forsikringsselskap, men det er viktig at en slik full kaskoforsikring inneholder vognskadeforsikring, ansvars- og førerulykkesforsikring.

2. Du må overholde serviceintervallene

I den perioden du har leasingbilen, kan du regne den som din. Det betyr også at du som leasingtaker har det hele og fulle ansvaret for den. Du må sørge for at vedlikehold og service blir overholdt i henhold til de retningslinjene som bilprodusenten og forhandleren bestemmer.

En tommelfingerregel er at bilen skal ha service én gang i året.

Hva som er riktig serviceintervall for bilen kan variere fra bilmodell til bilmodell. En tommelfingerregel er at bilen skal ha service én gang i året.

At bilen får riktig service til riktig tid er viktig, ikke bare for at bilen skal fungere problemfritt, men også for at garantien på bilen skal holde seg. Normalt er nybilgarantien på en bil fem år, men garantien gjelder kun hvis bilen får den pleien den skal ha.

3. Du kan overdra, men ikke selge

Du kan ikke selge en leasingbil eller en leasingavtale, men du kan overdra den til noen andre. Dette er noe som både bedrifter og privatpersoner kan søke om.

Dersom du ønsker å overdra bilen til andre, må du ta kontakte bilforhandleren for å sjekke at dette er i orden. Som regel går dette fint, og når du har fått positivt svar, søker du om overdragelse hos leasingselskapet. De foretar så en kredittsjekk av den som skal overta avtalen og ordner alt det formelle rundt overdragelsen.

Den nye leietakeren overtar alle avtaler du inngikk ved inngangen til leasingforholdet.

4. Du må melde fra hvis du tar bilen til utlandet

De fleste leasingkontrakter gjelder for kjøring i Norge. Det er sjelden noe problem å ta med bilen til utlandet, men det er viktig å si ifra til både leasingselskapet og forsikringsselskapet om du ønsker å ta den med utenfor landets grenser.

Leasingselskapet har da oversikt over hvor bilen befinner seg i tilfelle det skulle skje noe. Når du tar kontakt, får du også avklart om det ligger noen hindringer i avtalen i forhold til dette. Det kan kreve noen justeringer i avtalen din. I noen land er det også slik at myndighetene krever en fullmakt fra leasingselskapet som tillater at bilen kjører i utlandet.

På samme måte som leasingselskapet, ønsker også ofte forsikringsselskapet ditt å vite hvor bilen er, slik at de kan hjelpe deg best mulig om noe skulle oppstå. Forsikringsselskapet vil også gi deg råd og kunnskap om eventuelle spesielle betingelser ved din bilforsikring før du legger ut på utenlandstur.

5. Du må følge med på kilometerstanden

I leasingavtalen står det oppført en årlig kjørelengde, eller et antall kilometer for hele leieperioden eller et for den perioden du har bruksrett til bilen. 15 000 kilometer i året eller 60 000 for en fireårsperiode er vanlig. Denne kjørelengden er forhåndsavtalt, gir grunnlag for bilens restverdi og dermed også din månedsleie. Ta derfor denne grensen på alvor.

Dersom du underveis ser at du ikke vil klare å holde deg innenfor avtalt kjørelengde, må du kontakte forhandleren. Før du gjør dette, bør du tenke over hvor mange flere kilometer du tror du har behov for. Det kan være at avtalen må omkalkuleres; at restverdien endres og du får ny månedspris. Om det må gjøres en kontraktsendring, vil forhandleren kontakte leasingselskapet, og du må signere et endringsskjema. Deretter betaler du leie som før, men med en litt høyere sum enn tidligere.

Les hva du må tenke på når leasingavtalen nærmer seg slutten.
levere-leasingbil

Bil og MC

Vær forberedt når du leverer leasingbilen tilbake

6. Ved skade må bilen repareres på godkjent verksted

Ved en skade er hovedregelen at bilen skal repareres slik at bilens tilstand blir som den var før skaden. Bilen må på verksted som er godkjent av forsikringsselskapet, eller inn til forhandler. En av grunnene til dette er at forsikringen kun dekker skaden ved bruk av autoriserte verksteder, og at forsikringsoppgjøret går rett til verkstedet. Som leasingtaker må du selv betale egenandelen.

Ved en skade er hovedregelen at bilen skal repareres slik at den blir som den var før skaden.

Skulle du være involvert i en alvorlig ulykke som gjør at bilen må kondemneres, vil eier av bilen – det vil si leasingselskapet – få et tilbud fra forsikringsselskapet om en oppgjørssum. I de tilfellene der leasingselskapet takker ja til dette tilbudet, blir bilen kondemnert. Skulle ikke denne summen dekke hele restsummen på leasingkontrakten, må leasingtaker selv dekke det resterende beløpet. I så fall blir du som leaser kontaktet av leasingselskapet slik at du selv kan snakke med forsikringsselskapet ditt for å prøve å få et bedre oppgjør.

Har du spørsmål angående leasing?

I Santander er vi på plass alle hverdager mellom kl. 09 og 17.

Kontakt oss på kundeservice.leasing@santanderconsumer.no eller ring oss på telefon 210 83 400.

Se alle artikler

Du er kanskje interessert i disse sakene ?