Ofte stilte spørsmål

Våre kunder har ofte noen spørsmål når de skal lease bil. Vi har samlet de vanligste spørsmålene under.

Dette får du svar på

  1. Bombrikke
  2. Fakturagebyr
  3. Forfallsdato
  4. Faktura alterativer
  5. Fått purring på faktura
  6. Avslutning av avtale
  7. Når kontrakten utløper

 

Hvorfor får jeg faktura fra Santander for bompassering?

Dette kan skyldes at du ikke har bombrikke eller at bombrikken du har i bilen ikke er aktivert eller ikke gjelder for området du har passert med bilen. Vi anbefaler å skaffe en auto-pass avtale for å unngå gebyrer knyttet til viderefakturering. Jobben som gjøres med å viderefakturere er den samme uavhengig av beløpet på viderefaktureringen og koster kr 195,-. Ta kontakt med Auto pass Norge for å ordne med bombrikke.

Hvorfor får jeg fakturagebyr?

Fakturagebyret er månedlig og dekker administrering i forbindelse med leasingkontrakten. Dette er en fast sats i henhold til kontrakten og vil fremkomme uavhengig betalingsmåte.

Kan jeg selv velge forfallsdato?

På leasing har vi dessverre kun mulighet til å tilby den 1. hver måned som forfallsdato.

Hvilke alternativer finnes det til faktura tilsendt med post?

Vi tilbyr både e-faktura og avtalegiro på våre avtaler. Dette oppretter du selv i nettbanken til din dagligbank ved betaling av faktura fra oss. Har du valgt "ja takk til alle eFaktura" i din dagligbank vil alle faktura for din leasingavtale hos Santander komme som eFaktura uten at du trenger å gjøre noe mer.

Er du næringskunde tilbyr vi EHF dersom din bedrift er medlem av ELMA registeret. Vi har p.t dessverre ikke mulighet for å tilby faktura på epost.

Jeg har fått purring på utestående faktura men trenger kopi av faktura og/eller kontoutdrag

I nettbanken  kan du se full oversikt over alle dine faktura. 
Trenger du mer hjelp enn det du finner i nettbanken kan du ta kontakt med kundeservice på tlf 21083400.
Du kan også sende en mail til kundeservice.leasing@santanderconsumer.no

Avslutning før opprinnelig kontraktslutt

Hva gjør jeg om jeg ønsker å si opp eller avslutte min leasingavtale?
Den første muligheten er å ta kontakt med restverdigarantisten, normalt bilforhandleren du kjøpte bilen hos, som er på din leasingbil, og høre om de ønsker å kjøpe ut bilen tidligere enn avtalt. Ønsker ikke restverdigarantisten å kjøpe ut bilen, kan du finne en annen person som kan overta leasingavtalen din. Da vil det bli foretatt en overdragelse mellom deg og ny kunde, dette er det salgsstøtte hos oss som ordner.
Ta kontakt med salgsstøtte på tlf 21083030


Hvis mulighetene over ikke lar seg gjennomføre kan kunden si opp kontrakten og Santander vil selge kjøretøyet via et samarbeidende auksjonshus. Eventuell transport av kjøretøyet til lokasjon vil bli fakturert kunden. Kunden må også betale kostnadene ved blant annet unormal slitasje, forfalte leier og overkjørte kilometer. I tillegg vil kunden bli belastet for øvrig tap oppad bergenset til 6 månedsleier. Har du spørsmål angående uttreden av en leasingkontrakt kan du kontakte: bilsalg@santanderconsumer.no.


Hva gjør jeg ved når kontrakten utløper?

Ta kontakt med forhandleren som er restverdigarantist på avtalen så vil de hjelpe deg med det praktiske rundt tilbakelevering og avslutning av avtale.

Leaser du bil uten restverdi? 
Ved endt leasing, der det ikke er restverdi i bilen – hvorfor må jeg da betale utkjøpspris til Santander?
Alle kunder må betale utkjøp ved endt leasing, hvis ikke kan ikke avtalen defineres som leasing. I henhold til kontrakt kan man kjøpe ut bilen til markedsverdi, men Santander vil normalt tilby en pris som ligger lavere enn dette. Normalt sett ligger denne prisen på 1-3 månedsleier.