Reiseforsikringsvilkår Gebyrfri Visa Platinum

Gjennom Gebyrfri Visa Platinum får du reiseforsikring for kortholder og inntil 3 medreisende dersom minimum 50% av transportkostnadene er betalt med kredittkortet.

Skal du leie bil i Norge eller i utlandet og betaler 100% av leiebilavtalen med kredittkortet, får du egenandelsdekning for leiebil inkludert i kortet.

 

Forsikringssum per skadetilfelle

Dekning

Forsikringssum

Reisegods, kun en person på reise

kr 20 000

Reisegods, samlet for flere

kr 50 000

Forsinket reisegods, per person

kr 5 000

Forsinket reisegods, samlet

kr 8 000

Reisesyke og hjemtransport, samlet

Ubegrenset

Remplassering

kr 25 000

Reiseulykke, medisinsk invaliditet

kr 1 200 000

Reiseulykke, død, voksen person

kr 1 200 000

Reiseulykke, død, barn u/23 år

kr 50 000

Ansvar, pr. skadetilfelle

kr 3 000 000

Avbestilling

kr 50 000

Egenandelsdekning leiebil, pr. skadetilfelle

kr 20 000

Vilkårs henvisningen er kun veiledende. Se komplette forsikringsvilkår for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfanget.

Egenandeler

  • Egenandel kr 500
  • Ved forsinket bagasje er det ingen egenandel

Aldersgrenser

  • For personer over 70 år kan reisens lengde ikke overstige 21 dager
  • Avbestillingsforsikringen gjelder ikke personer som er fylt 75 år
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 67 år. Se vilkårene
  • Ulykkesforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 70 år