Santander SAFE Liv

Er du ikke i jobb? Da kan du tegne forsikringen Santander SAFE Liv for å sikre økonomien ved kritisk sykdom eller død

Illustration av ett rött hjärta.
Check mark

Dekker deg som er ufør

Check mark

Dekker deg som er arbeidsledig

Check mark

Dekker hele familien

Dette er Santander SAFE Liv

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen innfrir lånet ditt ved kritisk sykdom eller død. Kritisk sykdom inkluderer hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, nyresvikt, transplantasjon av stort organ og koronarsykdom behandlet ved åpen kirurgi.

Hvem kan tegne Santander SAFE Liv?

Alle kunder mellom 18 og 64 år som har et lån hos Santander og ikke er i jobb kan tegne en forsikring.

Inntil to låntagere kan tegne forsikring per lån.

Hva koster det?

Forsikringen koster 5,5 prosent av lånebeløpet per måned.

Denne summen vil bli lagt til den månedlige betalingen din og vil være enkel å se på fakturaen du får tilsendt.

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Dekker deg når du er ufør

Hvis du ikke er i jobb, kan du velge å forsikre deg selv og familien mot økonomiske problemer ved kritisk sykdom og død.

  • Innfrir lån på inntil 1 000 000 kroner ved kritisk sykdom og død
  • Kan tegnes av alle låntagere mellom 18 og 64 år
  • Kan knyttes til lånet ditt når som helst
Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Ofte stilte spørsmål

Viktig informasjon før du kjøper forsikring

Informasjonen under gjelder for kjøp av SAFE låne- eller leasingforsikring og betalingsforsikring knyttet til kredittkort

Forsikringen dekker ikke sykdommer som du er kjent med at du har i dag, dersom du blir sykemeldt for dem innen 12 månedene etter tegning. Arbeidsledighet og permittering du er kjent med i dag, vil heller ikke være dekket av forsikringen.

Når man tegner forsikring går man automatisk inn i 90 dager med karensperiode for dekningene arbeidsledighet og permittering. Det betyr at tegner du forsikring i dag, men blir 100 % arbeidsledig eller permittert før det har gått 90 dager så vil ikke forsikringen dekke dette.

Når man tegner forsikring går man automatisk inn i 30 dager med karensperiode for dekningen sykdom. Det betyr at tegner du forsikring i dag, men blir 100 % sykmeldt før det har gått 30 dager så vil ikke forsikringen dekke dette.

Ofte stilte spørsmål om forsikring
Jeg har fått varsel om permittering. Vil forsikringen dekke mine månedlige innbetalinger?
 
Ja, så lenge du er 100% permittert, har jobbet mer enn 16 timer i uken, og det har gått mer enn 3 måneder siden du kjøpte forsikringen.
Merk dog at det er en egenandelsperiode på 30 dager noe som betyr at du ikke vil få noe utbetalt den første måned.
 
Jeg er vikar og har nå mistet jobben min.
Vil forsikringen dekke mine månedlige innbetalinger?
 
Ja, så lenge du har vært på en kontrakt hvor du har jobbet i minst ett år med minimum 16 timer per uke samt at det har gått mer enn 3 måneder siden du kjøpte forsikringen.
Merk dog at det er en egenandelsperiode på 30 dager noe som betyr at du ikke vil få noe utbetalt den første måned.
 
Jeg er sykemeldt, vil forsikringen dekke mine månedlige innbetalinger?
 
Ja, så lenge du har vært 100% sykemeldt i 30 dager eller mer, og du kjøpte forsikringen minst en måned før du ble sykemeldt.
Merk dog at det er en egenandelsperiode på 30 dager noe som betyr at du ikke vil få noe utbetalt den første måned.
 
Hva må jeg levere av dokumentasjon når jeg skal legge frem et krav?
 
Permittering/arbeidsledighet:
Dersom kravet ditt gjelder permittering eller arbeidsledighet, må du ha kopi av arbeidskontrakten din, i tillegg til kopi av permitteringsvarselet/oppsigelsen din hvor årsaken til permitteringen/oppsigelsen fremkommer.
Alternativt kan du laste ned og printe ut skjemaet Erklæring fra tidligere arbeidsgiver og laste dette opp igjen i claims portalen ferdig utfylt av din tidligere arbeidsgiver.
 
Du må også ha kopi av vedtak om innvilgede dagpenger fra NAV, i tillegg til bekreftelse fra NAV som viser at du har mottatt fulle dagpenger i minimum 30 dager. Godkjent dokumentasjon er , kopi av ”Lønnsslipper” fra NAV”, Arena utskriften – Beregninger” fra NAV eller utskriften ”Dine utbetalinger” som du kan skrive ut fra dine sider hos NAV.
Dersom du har vært ansatt i mindre enn 12 måneder så behøver vi også dokumentasjon som bekrefter ditt tidligere arbeidsforhold
 
Obs: vi er klar over at det i dag kan være en utfordring å få tak i relevante dokumentasjon på grunn av stor pågang hos NAV. Send inn det du har til oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. Bruk online skadeportalen for å sikre en hurtig behandling: https://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO
 
Sykdom:
Dersom kravet ditt gjelder sykdom/arbeidsuførhet må du ha legeattest som viser at du har vært sykemeldt i mer enn 30 dager og hvorfor
 
Obs: vi er klar over at det i dag kan være en utfordring å få tak i relevante dokumentasjon på grunn av stor pågang hos fastlegen. Send inn det du har til oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. Bruk online skadeportalen for å sikre en hurtig behandling: https://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO
 
Hvor lang tid vil det før jeg får pengene på kontoen?
 
Vanlig behandlingstid er på mellom 2-3 virkedager fra saken er ferdig behandlet til du har pengene på konto. Send inn det du har til oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. Bruk online skadeportalen for å sikre en hurtig behandling: https://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO