Santander SAFE Liv

Er du ikke i jobb? Da kan du tegne forsikringen Santander SAFE Liv for å sikre økonomien ved kritisk sykdom eller død.

Hvis du ikke er i jobb, kan du velge å forsikre deg selv og familien mot økonomiske problemer ved kritisk sykdom og død.

  • Innfrir lån på inntil 1 000 000 kroner ved kritisk sykdom og død
  • Kan tegnes av alle låntagere mellom 18 og 64 år
  • Kan knyttes til lånet ditt når som helst

Melde skade?

Vi anbefaler å melde skade via online skadeskjema.

Meld skade

Du kan alternativt sende mail til: kundesenter@no.cnpsantander.com

Trenger du å snakke med en kundebehandler om skade?
Våre skadekonsulenter er klare til å hjelpe deg på telefon kl 10 - 15 hverdager. tlf: 23 02 48 72

Informasjon om forsikringer

Om Santander SAFE LIV

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen innfrir lånet ditt ved kritisk sykdom eller død. Kritisk sykdom inkluderer hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, nyresvikt, transplantasjon av stort organ og koronarsykdom behandlet ved åpen kirurgi.

Se fullstendige vilkår

Se informasjonsark (IPID)

Hvem kan tegne Santander SAFE Liv?

Alle kunder mellom 18 og 64 år som har et lån hos Santander og ikke er i jobb kan tegne forsikringen.

Inntil to låntagere kan tegne forsikring per lån.

Hva koster det?

Forsikringen koster 5,5 prosent av lånebeløpet per måned.

Denne summen vil bli lagt til den månedlige betalingen din og vil være enkel å se på fakturaen du får tilsendt.

Har du spørsmål?

Ring oss: 21 08 30 00
man-fre: 10:00 - 15:00

Forsikringsformidler

Santander Consumer Bank AS er registrert som forsikringsformidler for ulike forsikringsprodukter levert av ulike forsikringsselskaper. Informasjon om forsikringsprodukter og forsikringsselskaper fremkommer under presentasjon av forsikringsprodukter, i tilknytning til informasjon våre finansieringstilbud for bil og fritidsprodukter, kredittkort og lån uten sikkerhet.

Ved klage på forsikringsformidling til Santander Consumer Bank AS, vennligst kontakt Santander Consumer Bank AS, Postboks 177, 1325 Lysaker eller CNP Santander Insurance Europe DAC og/eller CNP Santander Insurance Life DAC på den følgende adresse: Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo, telefon 23 02 48 72. Du har også mulighet til å klage til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60, fax 23 13 19 70. I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo Tingrett som verneting.

Agentoversikt

Her finner du underagent-registeret til Santander Consumer Bank.