Priser og betingelser for Santander Red

Priser pr 30.06.2023

Årsgebyr Kr 0
Etableringsgebyr Kr 0
E-postfaktura Kr 0
Varekjøpsgebyr inn-/utland Kr 0
Kontantuttaksgebyr inn-/utland Kr 30 + 1 % av beløp
Overtrekksgebyr Kr 125
Purregebyr iht. statens gjeldende satser  
Valutapåslag 1,75 %
Nominell rente 14,89 %
Årlig effektiv rente 17,12 %*
Rentefri betalingsutsettelse (varekjøp) Inntil 50 dager
Øvre kredittramme Opptil Kr 100 000**

* Årlig eff.rente beregnet iht. bransjestandard er 17,12 % basert på varekjøp og kontantuttak på kr 15 000, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på kr 1360,28. Dette utgjør en kredittkostnad på kr 1323,39, og en samlet kredittkjøpspris på kr 16 323,39.

** Initiell kredittgrense (normalt fra kr 15 000 – 75 000) er blant annet basert på inntekt og alder på søknadstidspunktet. Kredittgrensen kan senere økes til inntil kr 100 000.

Renteberegning

Du belastes ikke renter for varekjøp dersom du betaler utestående saldo ved forfall. Velger du å ikke betale hele saldoen ved forfall, påløper det renter fra kjøpsdato for hele beløpet frem til innbetalingsdato. Ved kontantuttak påløper det renter fra posteringsdato. Bruk på postkontor, i banker, minibanker, regningsbetaling og overføring til konto regnes som kontantuttak og belastes med de kostnader kontantuttak medfører.

Beløpsgrenser for kontantuttak i minibank i Norge/i utlandet

 Per 7 dager  - kr 10 000

Andre gebyrer og tjenester

Hente PIN-kode  Kr 0
Selvvalgt PIN Kr 0***
Kopi av faktura     Kr 20
Papirfaktura Kr 40
Erstatningskort Kr 99
Administrasjonsgebyr ved inaktivt kort Kr 149****
Nødkort- og nødkontanter Kr 250

*** Kostnadsfritt ved nybestilling og ordinære fornyelser. Ved bestillinger utenom dette tilkommer det en kostnad, iht. gjeldende pris for erstatningskort, knyttet til produksjon og utstedelse av nytt kort.

**** Administrasjonsgebyr påløper kun dersom kortet ikke blir brukt på 12 mnd. Du vil bli varslet om dette i god tid før forfall, slik at du kan ta i bruk kortet ditt og unngå gebyret. 

Fakturering

Du får tilsendt faktura én gang pr måned til e-postadressen du oppgav da du søkte om kortet. Ønsker du postfaktura er dette en tilleggstjeneste, som belastes med gebyr. Du kan når som helst betale inn hele summen eller deler av utestående saldo. Minimum å betale per måned er 4 % av saldo, minimum kr 300. Dersom du ikke betaler minstebeløpet til forfall og ved en eventuell utstedelse av betalingspåminnelse, belastes omkostninger iht. gjeldende lover og regler.

Kort i utlandet

Praksisen med å utregne kursen for utenlandske transaksjoner er lik for alle som benytter Visa sitt betalingsnettverk. Ved kjøp i utenlandsk valuta blir transaksjonsbeløpet omregnet til norske kroner gjennom en vekslingskurs. Ved omregningen bruker Santander Visa sin markedskurs for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift (valutapåslag p.t. 1,75 %). Kursen som fremvises på faktura viser Visa sin markedskurs inkludert Santander sitt valutapåslag på 1,75 %. Kortholder bærer risiko for svingninger i valutakursen.

Merk at markedskursen Visa oppnår på tidspunktet for omregning av transaksjonen vil være ulik kursen som finnes hos Den Europeiske Sentralbanken (ECB) på den dagen omregningen skjer. 
Vi er pålagt å fremvise til kunden hvordan Visa sin markedskurs og vårt påslag totalt sett ligger over ECB sin referansekurs. 

Ekstraordinære gebyr

Det kan forekomme at uttaksbanken/brukerstedet selv legger til et gebyr i forbindelse med varekjøp og valutauttak. Brukerstedet skal i slike tilfeller alltid informere om dette i forkant av belastningen, slik at du kan vurdere om du vil akseptere et slikt ekstraordinært gebyr. Denne praksisen gjelder alle kort i markedet. Slike gebyr anses som akseptert av kortholder ved bruk av kortet og er kortutsteder uvedkommende.

Rapporteringsplikt ved valutatransaksjoner

All kortbruk i utlandet blir rapportert til myndighetene. Bakgrunnen for dette er Valutaregisterloven, som ble innført 1. januar 2005. Rapporteringsplikten gjelder også valutaveksling med belastning av kredittkort.

Se gjeldende Vilkår

Priser og betingelser kan endres med 2 måneders varsel.

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no