Slik behandles søknaden

Når du søker kredittkort, vurderer vi søknaden og forsøker å ta stilling til om du bør innvilges kreditt. Vi ønsker ikke å låne ut mer enn det kundene kan betale tilbake. 

Vi vurderer søknaden din via en kredittvurdering fra tredjepart. Minimumsalder er 20 år. Det tar mellom 1 og 7 dager å få søknaden behandlet. Det forutsetter at vi har alle nødvendige opplysninger. Har vi ikke det, får du beskjed. Følgelig vil behandlingen ta lenger tid.

Som långiver føler vi ansvar for at du ikke låner mer enn det du har råd til. Uansett hvor troverdig eller ansvarsfull lånesøkeren er, vil ethvert lån innebære en mulig risiko for oss som långiver.

Før vi gir lån må vi derfor ta stilling til denne risikoen. For å hjelpe oss med dette benytter vi oss av såkalte kredittscoremodeller.

Slik fungerer kredittscoremodellen

En kredittscoremodell er et verktøy for å vurdere lånesøknader på en rask og effektiv måte. Kredittscoremodeller tar hensyn både til opplysninger du gir i lånesøknaden og til opplysninger som er offentlig tilgjengelig. Dette er objektiv informasjon som erfaringsmessig har betydning for evne og vilje til å betjene gjelden. Sentrale forhold som vurderes ved en kredittsøknad er blant annet ligningsinntekt, ligningsformue og eventuelle betalingsanmerkninger.

Det er kombinasjonen av alle enkeltopplysningene som til sammen avgjør utfallet av lånesøknaden. Hvis samlet vurdering faller under et visst nivå, vil lånesøknaden normalt bli avslått. De fleste opplysningene som legges inn i modellen vektes for lite til at de hver for seg har avgjørende innflytelse på utfallet av lånesøknaden.

Bruk av kredittscoremodeller innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar ikke hensyn til annen informasjon enn den vi har tilgang til ”der og da”. Lånesøkere som får avslag på søknaden er ikke nødvendigvis dårlige betalere. Et avslag betyr ganske enkelt at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til ”der og da”, ikke er beredt til å påta oss risikoen ved lånet.

Ved avslag

Ved avslag på lånesøknaden kan du be oss vurdere søknaden en gang til, og denne gangen av en av våre kundekonsulenter. Hvis du ønsker en ny vurdering av søknaden din, ber vi deg sende en e-post til kundeservice@santanderkredittkort.no og legge ved din siste lønnslipp.

Gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået

Det kredittopplysningsselskapet som vi bruker skal automatisk sende deg kopi av de opplysningene som er brukt i kredittscoremodellen. Dersom du finner feil i denne informasjonen, bør du ta kontakt med kredittopplysningsselskapet og få opplyst hvordan du skal gå frem for å få rettet opp feilen.

Kredittavtalen

Vi ber om at nye og eksisterende kunder leser igjennom Kredittavtalen de får tilsendet ved innvilget lån.

Din inntekt

Tilgjengelig inntektsinformasjon er ett til halvannet år gammel. Så har du enten endret inntekten din mye de siste årene, eller nettopp har begynt å jobbe, er det fint om du sender inn lønnsdokumentasjon på kundeservice@santanderkredittkort.no