Tips for å unngå ID-tyveri

Det finnes bare én av deg. Dessverre er ikke identiteten din nødvendigvis like unik i dagens digitale verden.

Dette er et ID-tyveri

Et identitetstyveri inntreffer når noen, uten samtykke, misbruker en annens identitet med hensikt om å oppnå økonomisk vinning gjennom kriminelle handlinger. Typiske eksempler kan være å kjøpe varer, åpne en bankkonto, søke om lån eller kredittkort eller å opprette et mobilabonnement. Men et ID-tyveri kan også utføres for å påføre noen ubehageligheter eller økonomisk tap.

Menn og unge mest utsatt

En fersk undersøkelse fra NorSIS viser at 150 000 nordmenn de siste to årene har opplevd at andre har benyttet identiteten deres til å begå kriminelle handlinger. Det er menn og unge under 30 år som er mest utsatt. Det samme gjelder de med høy utdannelse.

Undersøkelsen viser også at det er mange saker som omhandler ID-tyveri i nære relasjoner, og at summene det svindles for da ofte er høye. Et vanlig scenario er at svindleren handler varer på nettet og får disse tilsendt per post.

Her finner du gode råd mot ID-tyveri

Når det gjelder det å beskytte din egen identitet finnes det nesten ikke grenser for hvor grundig du kan gå til verks. Likevel kan det være vanskelig å sikre seg helt.

På nettvett.no finnes det mange gode råd for hvordan du kan beskytte PC-en og mobiltelefonen din. Det finnes også generelle råd til hvordan du bør opptre på nettet, samt fysiske tiltak som makulering av dokumenter, låsing av postkassen din og lignende. Nettvett.no er et samarbeidsprosjekt mellom NorSIS, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Tegn på at du er utsatt for ID-tyveri

 • Du mottar regninger for produkter du selv ikke har bestilt
 • Faktura for kredittkort inneholder ukjente transaksjoner
 • Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om det
 • Du mottar varsel om adresseendring
 • Du mottar telefon, brev eller mail om kjøp du ikke har gjennomført
 • Du mottar gjenpartsbrev etter kredittsjekk uten å selv ha søkt om lån/kreditt
 • Kontroller nøye hvis du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc.
 • Kontroller kontoutskrifter fra dine bankkonti, og si fra til banken om det er ukjente transaksjoner

Kilde: Nettvett.no

Santander med rimelig forsikring mot ID-tyveri

Vi i Santander har et ansvar som bank og ønsker like lite som kundene våre at de skal oppleve et ID-tyveri. Som kredittkortholder i Santander har du mulighet til å tegne en rimelig forsikring som hjelper deg dersom du eller din familie blir utsatt.

Forsikringen koster kun 25 kroner i måneden. Da står HELP Forsikring sine advokater klare til å hjelpe deg. Forsikringen dekker ikke kun ID-tyveri, men også noe som dessverre er mer aktuelt enn noen gang tidligere: Krenkelser på nett. Spesielt blant unge er spredning av private bilder og trakasserende uttalelser et utbredt fenomen.

Dette dekker forsikringen

 • Hjelp til å forebygge identitetstyveri og krenkelse på nett
 • Juridisk rådgivning for å begrense skadeomfanget og et eventuelt økonomisk tap
 • Juridisk bistand til å forhindre ytterligere misbruk av identitet
 • Veiledning for sletting og av-indeksering av publisert materiale på internett
 • Bistand ved politianmeldelse av et identitetstyveri eller en lovstridig nettpublisering
 • Advokatbistand inntil kr 1 000 000 i sakskostnader for norsk domstol ved tvist. Ved tap i domstolen dekkes idømte sakskostnader
 • For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på kr 4000,-
 • Forsikringen gjelder for kortinnehaver i egenskap av privatperson og hans/hennes husstand (dvs. ektefeller/samboer og hjemmeboende barn under 20 år)

Forhold som ikke dekkes av forsikringen

 • Krav om økonomisk tap oppstått som følge av kortholders næringsforhold
 • Krav om oppreisning knyttet til kortholder som næringsdrivende
 • Teknisk bistand til sletting av innhold på nettet
 • Privat straffesak
 • Varemerke, design- og patentrettigheter
 • Rettsgebyr
 • Kostnader som er pådratt uten selskapets forutgående samtykke
 • Advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten