Ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar 2023 – Hva betyr den for deg?

Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken opphører, men vil fortsatt løpe og fornyes på samme måte som tidligere. Du trenger ikke foreta deg noe i denne perioden, vilkårene vil automatisk bli bindene på ikrafttredelsesdatoen.

Nedenfor gjennomgås enkelte sentrale endringer som innføres med ny finansavtalelov:

 

Endring av rente og andre vilkår

  • Tidligere ble renten, renteendringer og andre endringer fastsatt ensidig av banken. Kunder gis nå anledning til å motsette seg foreslåtte renteendringer og andre endringer. Endringen aksepteres ved passivt samtykke (det vil si at du ikke trenger å gjøre noe om du aksepterer den foreslåtte endringen). Dersom du motsetter deg en endring kan det medføre at kredittavtalen sies opp av banken. Oppsigelsesfristen vil i så fall være to måneder fra oppsigelsesvarsel. Nærmere informasjon om dette vil følge av forslaget om renteendring.

  • Tidsperiode for endringer til din ulempe: Tidligere ble det gitt 6 ukers varsel for endringer som var til din ulempe (f.eks. renteendringer). Etter ny finansavtalelov skal det gis 2 måneder varsel. 

  • Iverksettelsestidspunkt: Som følge av en overgangsregel trer de to ovennevnte endringene i kraft 1. juli 2023.

 


Digitalt førstevalg, elektronisk kommunikasjon og varslinger

  • Det betyr at banken kan bruke elektronisk kommunikasjon ved meldinger og varsler om kundeforholdet ditt. Hvis du allerede har avtalt bruk av elektronisk kommunikasjon, fortsetter kommunikasjonen som før og den elektroniske meldingen anses å være mottatt når den er kommet frem til deg på avtalt måte. Hvis du reserverer deg mot elektronisk kommunikasjon vil du motta faktura og andre varsler per papirpost, og det kan i slike tilfeller påløpe ekstra gebyr.

  • Det er viktig at du leser alle meldinger og varsler fra banken. Husk samtidig at banken, offentlige myndigheter eller andre seriøse aktører aldri vil be deg om å oppgi passord/personlige koder via telefon, SMS eller annen type elektronisk kommunikasjon.

 


Dine plikter og rettigheter ved BankID

  • Du som kunde plikter å bruke din elektroniske signatur i samsvar med vilkårene i BankID-avtalen. Du må ta alle rimelige forholdregler for å beskytte kodebrikke, personlig innlogging og passord. Dette betyr at du aldri skal dele passord eller kode med andre under noen omstendigheter, heller ikke med banken, politiet eller familiemedlemmer. Brudd på denne plikten innebærer vesentlig risiko for svindel eller annet misbruk. Dersom du oppdager misbruk av BankID, eller kredittkort, må du varsle banken så fort som mulig. Dersom du ikke varsler misbruk så raskt som mulig, kan du få et større ansvar for tap.

 


Presiseringer og språklige endringer

  • Det vil bli foretatt en rekke presiseringer av vilkårene. Dette gjelder for eksempel hvilken informasjon du har krav på fra banken, at banken kan avvikle kundeforholdet dersom dette påkreves av lovregler knyttet til anti-hvitvasking eller lignende, og i hvilke situasjoner banken kan sperre, si opp eller heve en kredittavtale. Det er også gjort enkelte tillegg i avtalen for å hensynta informasjonskrav etter ny finansavtalelov.

  • Redaksjonelle og språklige endringer: Det vil bli gjort redaksjonelle og språklige endringer for å tilpasse terminologien til ny finansavtalelov.

 


Fullstendige oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelige i nettbanken, https://minnettbank.santanderconsumer.no/

Innen nye oppdaterte vilkår blir gjort tilgjengelige, kan du lese mer om hva ny finansavtalelov betyr for deg her, Ny finansavtalelov – dette betyr det for deg | Finans Norge

Vi gjør oppmerksom på at du til enhver tid, uten gebyr, kan innfri ditt lån helt eller delvis. Ved slik førtidig tilbakebetaling skal det betales renter og gebyrer som er påløpt til og med betalingsdagen.