Hvilken rente får jeg på Høyrentekonto Pluss i Santander?

Kontoen følger en rentemodell som er basert på fire ulike trappetrinn. 
For å se alle renter og betingelser se vår side om priser og betingelser her.