Hvilken rente får jeg på en Høyrentekonto i Santander?

Kontoen følger en rentemodell som er basert på fire ulike trappetrinn. For å se alle renter og betingelser kan du lese mer på vår side om priser og betingelser.