Kan jeg kjøpe bil av samboer/ektefelle?

Nei, vi får ikke gyldig pant i bilen ved kjøp av noen som er bosatt på samme adresse.