Selger hevder det er mindre gjeld på bilen, enn det som står i Brønnøysundregisteret?

Summen i Brønnøysundregisteret er lånesummen, da selger tok opp lånet sitt. Selv om det er betalt ned betraktelig, vil ikke summen i registeret endre seg.