Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

Med en betalingsanmerkning registrert på ditt navn er det vanskelig å få nye lån. Heldigvis er det mulig å rydde opp slik at du igjen blir kredittverdig.

En betalingsanmerkning viser at en person har et ubetalt krav eller en fordring mot seg. Eksempler på dette kan være en inkassosak, en betalingsdom eller en konkurs. Dette registreres hos kredittopplysningsselskapene og svekker kredittverdigheten betraktelig. Dette fører til at det blir veldig vanskelig å få nye lån og kredittkort.

Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

Nei, i Santander låner vi ikke ut penger dersom du har betalingsanmerkninger. Det er viktig for oss at du som kunde kan betale for deg. Vi ønsker at du skal ha en sunn økonomi og som bank lever vi av at våre kunder klarer å betale tilbake det de har lånt. Derfor kredittsjekker vi alle som ønsker å ta opp et lån hos oss.

Slik kvitter du deg med betalingsanmerkninger

Heldigvis varer ikke en betalingsanmerkning for evig. Det er fullt mulig å gjøre opp etter deg, vise at du er en god betaler, for så å bli kredittverdig igjen. En betalingsanmerkning slettes som regel rett etter at den er gjort opp for.

Ifølge personopplysningsloven §18 kan du be kredittselskapene om innsyn i opplysninger registrert i ditt navn – uten at de kan kreve betaling av deg for det. Dersom disse opplysningene eksempelvis inneholder en betalingsanmerkning du mener du har gjort opp for, bør du ta kontakt med selskapet og få denne slettet.

Kan jeg få nytt lån når gjelden er slettet?

Når du har fått betalingsanmerkningen slettet er du velkommen til å søke på nytt. Det vil da bli tatt en ny vurdering av deg hvor denne betalingsanmerkningen ikke vil bli vektlagt. Vi kan likevel ikke garantere at søknaden blir innvilget, da flere faktorer som inntekt, gjeld og betalingsevne, tas med i beregningen.

Grunner til å få betalingsanmerkninger

  • Lønns- eller trygdetrekk registrert på deg
  • Dersom det er registrert utleggspant i dine eiendeler
  • Ved rettslig eller tvunget gjeldsordning
  • Personlig konkurs

Hvem kan gi deg en betalingsanmerkning?

  • Private inkassobyråer
  • Statens innkrevingssentral
  • NAV Innkreving
  • Skatteetaten
  • Kemneren
  • Politi/namsfogd