Personvernerklæring for Santander Checkout

1. Innledning

Santander Consumer Banks AS («SCB») har utarbeidet en digital kasseløsning som brukes i nettbutikker til våre samarbeidspartnere («SCBs partnere») kalt «Santander Checkout». Ved bruk av Santander Checkout, vil det behandles en rekke personopplysninger om deg, herunder innhenting og utlevering av slike opplysninger. Personopplysningene brukes til å gjennomføre den tjenesten som tilbys til deg gjennom Santander Checkout.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om SCBs behandling av dine personopplysninger, herunder hvilke personopplysninger SCB behandler om deg, formålet med behandlingen, behandlingsgrunnlag og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen gir deg dessuten informasjon om hvordan SCB bruker informasjonskapsler (cookies) til å lagre informasjon om deg til senere forhåndsutfylling.

Følgende begreper skal ha dette innhold i personvernerklæringen:

SCB vil alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med den til enhver til gjeldende personopplysningslovgivning, inkludert forordning (EU) 2016/679 («Personvernforordningen»).

2. Hvem er behandlingsansvarlig og ditt kontaktpunkt? 

SCB er behandlingsansvarlig for behandlingen som omfattes av denne personvernerklæringen, altså for behandling av personopplysninger for å tilby deg kasseløsningen Santander Checkout.

Dersom du har spørsmål eller anmodninger vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du ringe +47 21 08 30 00. Vårt personvernombud (Data Protection Officer) heter Kjetil Helvig. Han kan kontaktes ved å sende en e-post til personvern@santanderconsumer.no.

3. Hvilke personopplysninger behandler scb om deg, hvorfor gjør vi det, og hva er vårt behandlingsgrunnlag? 

Du kan lese mer om hvilke personopplysninger SCB behandler i sin virksomhet og hvordan disse samles inn på siden om personopplysninger.

4. Mer om bruk av personopplysninger til behandling av søknad på delbetaling eller betalingsutsettelse

Vi har plikt til å vurdere kredittverdigheten til personer som søker kreditt hos oss, slik som søknader om å få kredittkort, forbrukslån og billån, betalingsutsettelse eller å utvide rammen for eksisterende lån. Disse vil som regel behandles automatisk slik vi har rett til etter loven.

I vurderingen av om en søknad skal innvilges bruker vi søknadsinformasjon, kontaktinformasjon, kredittopplysninger og kontoinformasjon. Ved søknad om forbrukslån innhenter vi også eiendomsinformasjon. Disse opplysningene brukes også for å avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Du vil motta gjenpartsbrev når det gjøres kredittvurdering av deg, hvor du får informasjon om hvilke kredittopplysninger vi har mottatt.

Opplysningene vi innhenter vurderes opp mot våre interne policyer og modeller om hvilke søknader vi godkjenner. Policyene og modellene er fastsatt av ledelsen i banken og reflekterer evaluering av betalingsevne. Dette avgjør om du vil få innvilget søknaden og eventuelt størrelsen på kreditten. Noen typer opplysninger (f.eks. nylige betalingsanmerkninger) fører alltid til avslag, mens andre typer opplysninger (f.eks. inntekt og gjeldsgrad) vil vektes mot hverandre i vurderingen av din søknad.

Vi benytter oss av maskinlæring og kunstig intelligens for å finne sammenhenger som vi kan bruke i vår prising og kredittvurdering. Vi tillater imidlertid ikke at programvaren selv kan ta avgjørelser, reglene for våre avgjørelser treffes alltid av ledelsen i selskapet og legges inn i maskinene for automatisert behandling.
Du kan be om manuell behandling av din søknad. Du kan også be om en forklaring på hva som ligger til grunn for den automatiserte avgjørelsen.

5. Hvor henter vi dine personopplysninger fra? 

Opplysningene innhentes når du oppgir informasjonen på Santander Checkout-plattformen.

Vi vil også motta opplysninger fra tredjeparter. I tillegg til å sjekke opplysningene dine mot Ambita og Folkeregisteret, henter vi inn informasjon fra andre offentlige myndigheter som skattemyndighetene, Brønnøysundregisteret og kriminalitetskjempende myndigheter i anledning kundekontroll etter hvitvaskings- og finansavtaleregelverket. Videre behandler vi sanksjonslister (som føres av norske myndigheter, internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC)), registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om f.eks. reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

6. Deling og utlevering av dine personopplysninger

6.1 Innledning

SCB vil kunne dele personopplysninger om deg med andre dersom det er tillatt etter lovgivningen.

I punkt 6.2 nedenfor gis en oversikt over hvilke selskaper SCB deler dine personopplysninger med for å levere Santander Checkout. Opplysningene vil deles i den grad det er nødvendig for å levere Santander Checkout til deg. Underleverandørers og samarbeidspartners behandling av dine personopplysninger er alltid regulert i avtale og er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

I enkelte tilfeller kan delingen av dine personopplysninger innebære en overføring av dine personopplysninger til land utenfor EØS. I punkt 6.3 gis en oversikt over når dine personopplysninger kan komme til å bli overført til land utenfor EØS.

SCB vil i enkelte tilfeller ha en lovbestemt plikt til å utlevere opplysninger om deg. Du kan lese mer generelt om hvem SCB deler personopplysningene dine med og når her.

6.2 Deling av opplysninger med selskap for å levere Santander Checkout

6.2.1 Deling av opplysninger med nettbutikken

Gjennom Santander Checkout samarbeider SCB med nettbutikken du inngår kjøpsavtale med, og dine personopplysninger vil overføres mellom selskapene. Eieren av nettbutikken behandler dine personopplysninger i hovedsak for å gjennomføre salget og leveringen av varen, behandle henvendelser fra deg, motta og registrere returer, og iverksette refusjon av kjøpsprisen.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan eieren av nettbutikken behandler dine personopplysninger anbefaler vi å kontakte nettbutikken.

6.2.2 Deling av opplysninger for senere forhåndsutfylling av din informasjon

Plattformen Santander Checkout er bygget på, leveres av en underleverandør. Dersom du krysser av for «husk meg», deles dine personopplysninger med underleverandøren slik at de forhåndsutfylles ved senere kjøp.

6.2.3 Deling av opplysninger ved valg av kort eller Vipps som betalingsalternativ

Santander Checkout tilbyr betalingsalternativene kort og Vipps, som leveres av Bambora AB («Bambora»). Dersom du velger et av disse betalingsalternativene, vil dine personopplysninger deles med Bambora som så deler dem med kortselskapet/Vipps AS (avhengig av hvilket alternativ du velger). Bambora behandler dine personopplysninger i hovedsak for å gjennomføre kjøpet, behandle dine henvendelser og refundere kjøpsprisen ved returer.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Bambora behandler dine personopplysninger anbefaler vi å lese Bamboras personvernerklæring her eller å kontakte Bambora på +47 21 93 95 90 eller support@bambora.com.

6.2.4 Deling av opplysninger for lagring

For å kunne besvare senere henvendelser og oppfylle juridiske krav, vil SCB lagre opplysningene dine i noe tid etter ditt kjøp. Du kan lese mer om dette under i punkt 7. Opplysningene lagres i Amazon Web Services Inc («Amazon») sin skytjeneste.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Amazon behandler dine personopplysninger anbefaler vi å lese Amazons personvernerklæring her.

6.3 Overføring utenfor EØS

SCB overfører normalt ikke personopplysninger til jurisdiksjoner utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Dersom overføring utenfor EØS er nødvendig for å oppnå formålene nevnt i denne erklæringen vil vi alltid sørge for tilstrekkelige beskyttelsestiltak som EUs standard kontraktsvilkår, bindende virksomhetsregler eller beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

7. Lagring av personopplysninger

SCB lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene angitt i denne erklæringen, eller så lenge det er påkrevd av oss for å oppfylle lovpålagte krav. Dersom du vil lese mer om hvor lenge SCB lagrer dine opplysninger, kan du klikke deg inn på denne linken

8. Hvilke rettiheter har du vedrørende dine personopplysninger? 

 

Mer detaljert informasjon om dine rettigheter kan du lese her.  

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du benytte deg av kontaktopplysningene som fremgår av punkt 2 i denne erklæringen.

9. Informasjonssikkerhet

SCB har implementert tekniske og organisatoriske tiltak og for å sikre dine personopplysninger. Vi har iverksatt sikkerhetsprosedyrer for å sørge for at tilgang til dine opplysninger blir begrenset, og at opplysningene beskyttes mot tap, misbruk og ulovlige endringer. Slike tiltak inkluderer brannmurer, sikre lokaler og systemer for tilgangsstyring.

10. Oppdatering av personvernerklæringen

SCB vil noen ganger ha behov for å oppdatere denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen hver gang du bruker Santander Checkout, slik at du alltid har oppdatert informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, og hvem vi deler opplysningene med.

Vi vil alltid redegjøre for når personvernerklæringen sist ble oppdatert øverst i personvernerklæringen.

11. Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) i løsningen. Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på din datamaskin eller mobilenhet for å kunne kjenne deg igjen neste du besøker nettsiden eller løsningen vår. Informasjonskapsler brukes gjerne for å gjøre brukeropplevelsen på nettsider bedre og å huske brukerpreferanser på nettsider.

Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

 

Les mer om personvern