Santander Consumer Bank lanserer sin første bærekraftsrapport

Santander i Norden lanserer i dag sin første bærekraftsrapport (2021). Rapporten støtter opp om Grupo Santander sine ambisiøse bærekraftambisjoner.

Santander tror på en bred tilnærming til bærekraft, fra hvordan vi behandler og investerer i våre ansatte, hvordan vi kan støtte opp om lokalsamfunn, til hvordan vi gir råd og samarbeider med våre kunder og partnere for å støtte dem til å ta bærekraftige valg.

- Denne rapporten viser hvordan vi jobber og opererer på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi er stolte av det vi allerede oppnår, samtidig som vi er utålmodige etter å levere mer, sier Michael Hvidsten, administrerende direktør Santander Consumer Bank.

Han fortsetter:

- Å løse klimakrisen er ikke lett, men å være passiv er ikke et alternativ. Vi vil være åpne om hva vi gjør, fremgangen vi har – og hva vi ennå ikke gjør; den enkle grunnen til det er at de fleste endringer starter med åpenhet.

Forpliktelse til ansvarlig bankvirksomhet og bærekraftig finansiering

Grupo Santander har tidligere blitt kåret til verdens mest bærekraftige bank med ambisjon om å oppnå Net Zero innen 2050.  Banken er en av grunnleggerne av FNs miljøprogram for finanssektoren (UNEP FI) og Net Zero Banking Alliance (NZBA), som til sammen har etablert standarder og praksis for å oppfylle målene i Parisavtalen.

Santander spiller  en viktig rolle i samfunnets overgang til en lavkarbonøkonomi og en inkluderende og bærekraftig vekst.

Santander vil være en del av løsningen.

For å oppnå dette har Santander i Norden valgt ut fire av FNs bærekraftsmål som står sentralt på vår dagsorden for å sikre en ansvarlig bankvirksomhet:

#3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og livskvalitet for alle. Santander ønsker å være en sosial arbeidsplass, med god balanse mellom arbeid og fritid og hvor fysisk og psykisk helse prioriteres.

#4: Utdanning legger grunnlaget for et rettferdig samfunn og en robust økonomi.

#5: Likestilling. Santander jobber for å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass.

#13: Klimatiltak: Santander støtter sine kunder i deres "grønne overgang";  vi arbeider for å redusere miljø- og klimapåvirkningen av  egen virksomhet  og integrere klimarisiko i bankens risikostyring.

Grønn finansiering

Santander i Norden er markedsledende innen finansiering av elektriske og hybridbiler. I 2021 finansierte banken over 30.000 nye elbiler, som representerer 15% av markedsandelen. I det voksende markedet for grønne energiløsninger i hjemmet, finansierte banken investeringer tilsvarende 175 millioner kroner i 2021.  Banken utstedte 1 milliard kroner og 1,5 milliarder svenske kroner i grønne obligasjoner i 2021, som utelukkende finansierer bankens portefølje av billån til elbiler.

- At forbrukerne ønsker å ta flere bærekraftige valg representerer forretningsmuligheter, og vi som bank er opptatt av å være der for å støtte våre kunder og partnere i denne overgangen, sier Michael Hvidsten.

Mer informasjon:

Eskil Pedersen – Nordisk kommunikasjonsdirektør

eskil.pedersen@santanderconsumer.no

 

Jonathan Pycroft - Leder for strategi og investeringer

jon.pycroft@santanderconsumer.no