På betingelser fastsatt i lov har du følgende krav og rettigheter:

  • Rett til informasjon: å få mer detaljert informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg. Denne informasjonen finner du på våre personvensider.
  • Rett til innsyn: å få utlevert kopi av opplysninger som vi har om deg. Vår standardmal for innsyn finner du her og kan sendes til kundeombud@santanderconsumer.no. Merk at innsynsretten ikke gir deg rett til innsyn i opplysninger om andre enn deg selv. Vi gir heller ikke innsyn i våre forretningshemmeligheter eller dokumenter ment kun for intern saksforberedelse.
  • Rett til korrigering: at vi oppdaterer opplysninger om deg og retter eventuelle feilaktige opplysninger.
  • Rett til sletting: at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
  • Rett til dataportabilitet: å få tilgang til enkelte av dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format.
  • Rett til å protestere: at vi ikke lenger bruker opplysninger om deg der dette er basert på en legitim interesse, med mindre vår interesse i behandlingen veier tyngre enn dine interesser.
  • Rett til begrensing: at vi begrenser hvordan vi bruker opplysninger om deg mens en klage er under behandling.


Hvis du har gitt oss samtykke til at vi bruker opplysninger om deg, kan du trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss.

Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ønsker å klage på vår bruk av dine personopplysninger av en annen grunn, kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.