Oslo Business Forum

Vi i Santander er stolte partnere med Oslo Business Forum – og grunnene til det er mange. Sammen kan vi bidra til bedre samarbeid for en bedre fremtid.

Det norske næringslivet blir stadig mer internasjonalt og digitalisert, og det gir oss store muligheter til å utvikle oss i en positiv retning.

Det byr imidlertid også på noen utfordringer – særlig i form av stadig økte krav til samarbeid og idéutveksling mellom aktører og sektorer som tidligere har vært adskilt.

Oslo Business Forum har på kort tid skapt en av Norges beste plattformer for å dele ideer, knytte nye kontakter og samarbeide på tvers av næringer.

 

I september 2018 bidro Santander og vår samarbeidspartner Chooose til at Oslo Business Forum ble verdens første klimapositive næringslivskonferanse. På scenen den gang sto blant annet Barack Obama, og i april blir det nok en gang store navn som deler av sin kunnskap.

 

Også i april 2019 bidro vi sammen med Choose til at den store konferansen ble klimapositiv. Santander er med på å utvikle scenen «Fireside Stage Powered by Santander» og i tillegg stiller Santander med shuttle busser mellom Oslo, Oslo Lufthavn og konferansen på begge konferansene i 2019.

 

Det å gjøre konferansen klimapositiv er et viktig signal om hvordan man må tenke i alle bransjer i årene som kommer dersom man ønsker å være konkurransedyktig.

Mann peker mot publikum fra scenen

Beyond 2020

Temaet for årets 2. konferanse i 2019 er ‘Beyond 2020’, og 2000 næringslivsledere kan glede seg til innlegg fra ledende personer som blant annet; tidligere statsminister David Cameron, bærekraftsdirektør i Patagonia, Rick Ridgeway, CTO i Huawei Technologies, Paul Scanlan og en av Europas fremste teknologi-futurister, Shivvy Jervis.

 

Les mer om konferansen i september og alle foredragsholderne her!

Oslo Business Forum