Debitorskifte på leasing

Det er mange grunner til at man ønsker å avslutte en leasing avtale. Den enkleste og rimeligste måten er ofte å overdra bilen til en annen leietaker.

Her følger en huskeliste dersom du ønsker å overdra din bil til en annen.

Punkt 1

For å finne en ny leietaker kan du legge ut en annonse på Finn.no. Da er det viktig å ta med følgende informasjon:

 • Leasingavtalens totale varighet og antall måneder som er igjen.
 • Hvilken forhandler er restverdigarantist.
 • Total kjørelengde og hvor mye av den kjørelengden som er brukt.
 • Er det inkludert en serviceavtale?
 • Nevn hvilke servicer som har blitt utført.
 • List opp ekstrautstyr bilen har, vinterhjul, reservenøkkel eller ladekabel; disse må følge med ved overtakelse.
 • Dersom bilen vært skadet tidligere eller har skader som ikke er utbedret.
 • Dersom du ønsker at ny leietaker skal betale deg deler av startleien tilbake så må dette inkluderes i annonsen. Beløpet overføres mellom partene i en egen transaksjon.

Punkt 2

Når du har funnet en potensiell ny leietaker tar du kontakt med forhandler der du signerte avtalen for å starte prosessen. Søknad sendes så inn via forhandlerportalen Santander24.

Punkt 3

Kontroll av ny kunde gjennomføres i henhold til normal kredittprosedyre og anti hvitvaskingskontroll. Dokumenter sendes til forhandler (restverdigarantist) dersom ny leietaker blir godkjent.

Punkt 4

For at eksisterende leietaker og ny leietaker skal ha trygghet rundt byttet, så må bilen inn til en kontroll hos samarbeidende forhandler, eller den forhandler utpeker. Forhandler er også ansvarlig for bilens verdi, da de skal ta den tilbake etter endt leasing.

Eksisterende leietaker:
Leverer bilen til forhandler for kontroll av skader, unormal slitasje og registrering av kilometerstand. Kostnadene forbundet med denne kontrollen blir belastet eksisterende leietaker. Eventuell slitasje utover normal, faktureres eksisterende leietaker og utbedres før ny leietaker tar over bilen.

Ny leietaker:
Ny leietaker får på denne måten trygghet for bilen han eller hun tar over. Kontroll og eventuell utbedring av skader og unormal slitasje før overtakelse er i alles interesse. Ny leietaker er ansvarlig for tilstanden på bilen ved innlevering etter endt leasing.

Punkt 5

 • Før debitorskifte kan gjennomføres trenger vi:
 • Legitimasjon av ny leietaker som må attesteres av: samarbeidene forhandlere, politiet, bank, autorisert regnskapsfører, revisor, advokater eller domstol.
 • Ny leasingavtale signert av ny leietaker og forhandler.
 • Oppsigelse signert av nåværende leietaker.
 • Dokumenter returnert pr. post til Santander.

Punkt 6

Kjøretøyet må forsikres av ny leietaker pr. overtakelsesdato.

Punkt 7

Husk å fjerne bombrikke og si opp eller videreføre Autopass avtalen til ny leietaker.

Punkt 8

Administrasjonsgebyret for et debitorskifte er på: 4.988,- inkludert merverdiavgift og faktureres ny leietaker.

Debitorskiftet anses først akseptert etter at Santander har mottatt og godkjent alle nødvendige dokumenter.