Vilkår og betingelser for Garmin Pay

På disse sidene finner du informasjon om Garmin Pay sine vilkår og betingelser.

Hva mener vi med en enhet?

Dette betyr en smarttelefon, armbånd, klokke eller annen enhet som har kort- eller kontoinformasjon registrert, og gir deg mulighet til å foreta betalinger når den brukes sammen med sikkerhetsdetaljene dine.

Hva mener vi med sikkerhetsdetaljer?

Dette er personlige detaljer du må bruke for å gjøre klar enheten for betaling, bekrefte identiteten din eller for å få tilgang til enheten din (for eksempel et passord, sikkerhetskode eller biometriske data, for eksempel et fingeravtrykk).
 
Hvis enheten din er tapt, stjålet eller brukes uten ditt samtykke, kan du ringe oss på telefonnummer 21 08 35 00. Telefonnummeret er også trykket på baksiden av kortet.

Hvis du mener at sikkerhetsdetaljene dine er blitt avslørt av andre, må du endre dem umiddelbart. Du finner mer detaljerte opplysninger om personvern og sikkerhetstiltak i avsnitt 5 nedenfor.

Registrering

Vennligst les disse vilkårene nøye, og hvis du vil aktivere og bruke Garmin Pay, trykker du på "Jeg godtar" nederst på siden. Hvis du vil se disse vilkårene i fremtiden, kan du finne disse når som helst på vår nettside.

Om disse vilkår og betingelser

Dette dokumentet inneholder vilkårene som styrer din bruk av Garmin Pay. Med mindre vi informerer deg om noe annet, gjelder de ikke for kontoer som du kan få tilgang til via Garmin Pay, da disse er dekket av særskilte avtaler. Din bruk av Garmin Pay for å kjøpe varer og tjenester er fortsatt underlagt de gjeldende kredittavtalene for kredittkort hos Santander Consumer Bank. Dersom det er en uoverensstemmelse mellom kredittkortvilkårene dine og disse betingelsene, vil kredittkortvilkårene dine gjelde.

Disse vilkårene styrer din tilgang til, og bruk av kortet ditt, via Garmin Pay kun mellom Santander og deg. Enhetsleverandøren, din Nettverksleverandør og andre tredjepartstjenester eller nettsteder som er innlemmet i Garmin Pay, kan ha sine egne vilkår og retningslinjer og retningslinjer for personvern ("Tredjepartsavtaler"). Du er også underlagt Tredjepartsavtaler når du gir dem dine personlige opplysninger, bruker tjenestene sine eller besøker deres respektive nettsteder.

Begrepsforklaring

Med mindre vilkårene er spesifikt definert i dette dokumentet, skal andre vilkår ha samme betydning som angitt i dine relevante Santander-kontoer.

  • "Garmin" betyr Garmin Europe med hovedkontor i Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9LR.

  • "Kortkonto" betyr din kredittkortkonto i Santander hvor kredittkortet er tilknyttet.

  • "Santander Garmin Pay Personvernsregler" betyr personvernreglene som gjelder for Santanders behandling av dine personopplysninger når du bruker kortet ditt med Garmin Pay. Dette er adskilt fra og i tillegg til Santanders generelle personvernsregler og eventuelle gjeldende personvernregler for Tredjepartsavtaler, inkludert Garmin. Du kan finne personvernreglene for bruk av kredittkort med Garmin Pay på https://www.santanderconsumer.no/kredittkort/garmin-pay/personvern.

  • "Nettverksleverandør" betyr din tjenesteleverandør som gir mobiltelefonen tilkobling til mobilnettverket for at enheten skal fungere, for eksempel Telenor eller Telia.

 

1. HVORDAN GARMIN PAY FUNGERER

Hvordan utføre betalinger

Garmin Pay gjør det mulig å opprette virtuell utgave av ditt Santander kredittkort på enheten din, slik at du kan bruke kortet ditt til å gjøre kontaktløse betalinger på butikkterminaler som er merket som kontaktløse.

Når du velger et kort som skal brukes sammen med Garmin Pay, vil relevant kontoinformasjon bli overført til og lagret i enheten, som deretter registreres som et digitalt kort.

Ved å velge et digitalt kort og plassere enheten din i nærheten av en terminal som er aktivert for kontaktløse betalinger, godkjenner du betalingen for butikkens produkter eller tjenester.

Vise informasjon og utførte betalinger

Garmin Pay kan også gi deg tilgang til informasjon om dine kort. Ytterligere informasjon om disse funksjonene vil bli gitt av Garmin.

Vilkår for bruk

Du samtykker til å bruke kortet ditt med en enhet som er utstyrt med Garmin Pay, og å overholde alle vilkårene som gjelder for Garmin Pay. Kontakt din enhetsleverandør direkte hvis du vil vite om Garmin Pay er tilgjengelig for din enhet.

Før du registrerer deg for Garmin Pay, må du kontrollere at kun dine sikkerhetsdetaljer er knyttet til kortet / kortene du vil bruke på enheten din, da disse detaljene vil bli brukt til autorisasjon til å foreta transaksjoner på ditt kort. Med hensyn til Garmin Pay vil eventuelle transaksjoner som er gjort ved hjelp av kortet ditt og koblede sikkerhetsdetaljer på enheten, antas å være autorisert av deg.

Varekjøp eller andre transaksjoner du gjør ved hjelp av Garmin Pay, styres av dine kredittkortvilkår for gjeldende Santander kredittkort.

Du vil også være ansvarlig for alle bruksområder og transaksjoner som gjøres av tredjepart som enten den primære konto og / eller tilleggskortinnehaveren gir tilgang til, inkludert hvis disse tredjeparter misbruker et kort eller Garmin Pay.

2. HVILKE KORT SOM STØTTES

Du kan bruke et hvilket som helst kort som er utstedt i ditt navn som ikke er kansellert eller blokkert for å lage en digital kopi av dette til bruk sammen med Garmin Pay.

Vi kan tillate deg å legge til det samme kortet til en rekke andre enheter. Enhetsleverandøren kan pålegge begrensninger eller begrensninger for Garmin Pay, eller ha minstekrav til programvare og maskinvare.

Vi kan tillate at kort som tilhører en annen Santander-kredittkortholder, legges til samme enhet.

3. TREDJEPARTSAVTALER OG SUPPORT

Disse vilkårene gjelder bare for deg og din bruk av ditt kort. Din nettoperatør, din trådløse leverandør og andre tredjeparts nettsteder eller tjenester som er integrert i eller tillater levering av Garmin Pay, har egne Tredjepartsavtaler, og du er underlagt disse når du gir dem dine personopplysninger, bruker tjenestene deres eller besøker deres nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for sikkerhet, pålitelighet, lovlighet, hensiktsmessighet eller noe annet aspekt av innholdet eller funksjonen til tredjeparts produkter eller tjenester.

Det er ditt ansvar å lese og forstå Tredjepartsavtaler før du oppretter, aktiverer eller bruker en digital kopi av kortet ditt gjennom Garmin Pay.

Vi er ikke ansvarlige for, og gir ikke, noen support eller hjelp til tredjeparts maskinvare, programvare eller andre produkter eller tjenester (inkludert Garmin Pay og din enhet). Hvis du har spørsmål eller problemer med et tredjepartsprodukt eller en tjeneste, vennligst kontakt den aktuelle tredjepart for kundesupport.

4. KOSTNADER

Vi belaster deg ikke et eget gebyr for bruk av kortet ditt via Garmin Pay. Tredjepartsavtaler kan imidlertid ha gebyrer, begrensninger og restriksjoner som kan påvirke bruken av et eller flere av kortene på enheten din, for eksempel dataforbruk eller tekstmeldingsavgifter pålagt av din trådløse leverandør. Du er eneansvarlig for disse gebyrene og godtar å overholde eventuelle begrensninger eller restriksjoner.

5. PERSONVERN OG SIKKERHET

Informasjon om deg

Når du oppretter den virtuelle utgaven av kortet ditt, samler vi inn relevante opplysninger fra Enhetsleverandøren din for å bekrefte identiteten din og for å bekjempe svindel. Denne informasjonen vil bli holdt av oss så lenge som nødvendig for å oppfylle dette formålet og deretter slettet.

Med hensyn til annen informasjon vi samler, tillater du oss å bruke og dele informasjonen din i samsvar med disse vilkårene, personvernreglene for Santander Garmin Pay, dine kredittkortvilkår og Santanders personvernregler. Du kan se en kopi av alle disse vilkårene på vår hjemmeside på www.santanderconsumer.no. En kopi av personvernreglene for Santander Garmin Pay er tilgjengelig på https://www.santanderconsumer.no/kredittkort/garmin-pay/personvern.

Vær oppmerksom på at vi vil vise relevant kontoinformasjon knyttet til hvert kort som er tilgjengelig på enheten din i appen, inkludert de ti siste transaksjonene, brukerstedsnavnet / -stedet, transaksjonsbeløpet og en del av kontonummeret ditt.

Hva andre innhenter

Eventuell informasjon som samles inn av Enhetsleverandøren mens du bruker et kort eller Garmin Pay, er underlagt de relevante Tredjepartsavtaler, og er ikke underlagt Personvernreglene for Santander Garmin Pay, disse vilkårene eller kredittkortvilkårene dine.

Enhetsvarsler

Du kan motta varsler fra oss på enheten din fra tid til annen som reflekterer din kortkontoaktivitet. Hvis du ikke ønsker å motta varsler, kan du slå dem av via innstillingene på enheten din.

Tapt, stjålet eller uautorisert bruk av enheten din

Ring oss umiddelbart på telefonnummeret som er trykt på baksiden av ditt fysiske Santander kredittkort, og følg kravene i kredittkortvilkårene hvis enheten eller sikkerhetsdetaljer er mistet, stjålet eller brukt uten ditt samtykke.

Hvis du mener at sikkerheten for ditt Santander-kort er i fare må du også endre sikkerhetsdetaljer og kontrollere at kun dine fingeravtrykk (eller andre aktuelle biometriske data) er koblet til enheten din for å unngå uautorisert bruk av kortet ditt eller din personlige informasjon.

Hvis du får en ny enhet, må du slette alle kortene dine og annen personlig informasjon fra den gamle enheten. For å gjøre dette kan du enten følge Enhetsleverandørens instruksjoner eller du kan ringe oss på telefon 21 08 35 00 for å få hjelp.

Det er viktig at du samarbeider med oss ​​i enhver etterforskning og bruker eventuelle svindelforebyggende tiltak eller andre relaterte tiltak som er påkrevd etter disse vilkår eller kredittkortvilkårene.

Garmin Pay og enheten din kan bruke relevante sikkerhetsfunksjoner og prosedyrer for å beskytte mot uautorisert bruk av et eller flere av kortene dine. Disse funksjonene og prosedyrene er enhetsleverandøren ansvarlig for. Du aksepterer å ikke deaktivere noen av disse sikkerhetsfunksjonene, men å bruke dem til å beskytte alle kortene dine.

Beskyttelse av dine sikkerhetsdetaljer

Du er ansvarlig for å holde sikkerhetsopplysningene dine konfidensielle. Du bør oppbevare disse, sammen med enheten, på samme måte som du ville med dine fysiske kreditt- og debetkort og andre personlige identifikasjonsnumre og passord.

Det anbefales at du har sikkerhetsdetaljer for ditt digitale kort forskjellig fra de som brukes til å betjene kortkontoen din. Du bør ikke ha dine fysiske Santander kredittkort eller kortdetaljer sammen med enheten.

Selv om vi kan tillate at kort på opptil to forskjellige kunder legges til i en enhet, anbefaler vi at du ikke deler sikkerhetsdetaljene dine med noen. Hvis du deler disse detaljene med noen andre eller tillater at deres detaljer (inkludert biometriske data) som en del av sikkerhetsdetaljene dine, kan de muligens bruke kortene dine og få tilgang til personlig- og betalingsinformasjon via Garmin Pay. De kan også være i stand til å bruke kortet ditt uten din autoritet, som du da vil være ansvarlig for. Hvis fingeravtrykk av en annen person brukes til å låse opp eller foreta transaksjoner på enheten din, blir disse behandlet som autorisert av deg.

Hvis kortet du registrerer for bruk med Garmin Pay, blir tapt eller stjålet, kontakt oss umiddelbart og gi oss beskjed om at du er registrert for Garmin Pay.

Hvis du mottar en tekstmelding, e-post eller annen kommunikasjon om at du har registrert deg til Garmin Pay, til tross for at du ikke har registrert deg, eller hvis det er noen transaksjoner du ikke gjenkjenner på enheten din eller din kontoutskrift, må du kontakte oss så snart som mulig.

6. SUSPENSJON, KANSELLERING OG ENDRING I FUNKSJONALITET

I tillegg til eventuelle rettigheter til oppsigelse, kansellering, suspendering og stenging av kortkontoen din som angitt i dine kredittkortvilkår, forbeholder vi oss retten (ved å gi rimelig varsel om det er mulig) for å slutte å tilby eller støtte ethvert digitalkort eller slutte å tilby Garmin Pay.

Vi kan blokkere, begrense, suspendere eller avslutte bruken av et kort via Garmin Pay hvis du bryter disse vilkårene, kredittkortvilkårene dine, Garmin Pay-vilkår, eventuelle tredjepartsavtaler, eller hvis vi mistenker at det er svindel eller misbruk av kortet.

I tillegg forbeholder Applikasjonsleverandøren seg retten til å blokkere, begrense, suspendere eller avslutte bruken av kortet og / eller endre funksjonaliteten til Garmin Pay uavhengig av Santander. Under slike omstendigheter vil vi ikke være ansvarlig for deg eller noen tredjepart.

Våre svindelovervåkningssystemer identifiserer mistenkelig aktivitet, og vi kan bruke en automatisert tjeneste slik at vi kan nå deg så raskt som mulig. Den automatiserte tjenesten kan komme i kontakt ved å ringe deg, sende deg en tekstmelding eller ved å sende deg en e-post.

Når en midlertidig blokk eller suspensjon er fjernet fra kortet (for eksempel etter en svindelkontroll), vil du kunne fortsette å bruke Garmin Pay når vi informerer deg.

Du kan når som helst fjerne noen av kortene dine fra Garmin Pay ved å trykke på den aktuelle knappen eller lenken i appen på enheten din, eller ved å ringe nummeret på baksiden av kortet ditt for å få hjelp. Under disse omstendighetene tillater du oss å fortsette å prosessere eventuelle utestående transaksjoner på kortet ditt.

7. FORSTYRRELSER PÅ GARMIN PAY

Tilgang, bruk og vedlikehold av digitalkortet ditt er avhengig av Garmin Pay og nettverkene til trådløse leverandører. Vi driver ikke Garmin Pay eller slike nettverk og har ingen kontroll over deres virksomhet. Vi vil ikke være ansvarlig for deg under noen omstendigheter som forstyrrer, hindrer eller på annen måte påvirker funksjonen til ethvert kort, for eksempel utilgjengelighet av Garmin Pay eller din trådløse tjeneste, kommunikasjon, forsinkelser i nettverket, begrensninger på trådløs dekning, systembrudd eller avbrudd av en trådløs tilkobling.

Bruken av et kort gjennom Garmin Pay innebærer elektronisk overføring av personlig informasjon gjennom tredjepartsforbindelser. Fordi vi ikke driver eller kontrollerer disse tilkoblingene, kan vi ikke garantere personvernet eller sikkerheten til disse datatransmisjonene. I tillegg er den støttede enheten vanligvis forhåndskonfigurert av din trådløse leverandør. Ta kontakt med enhetsleverandøren og den trådløse leverandøren for informasjon om personvern og sikkerhetspraksis.

For personlig eller konfidensiell informasjon sendt til eller fra oss via Internett fra enheten din, forbeholder vi oss retten til å begrense slike tilkoblinger til "sikre miljø" som er etablert ved hjelp av transportlagsikkerhet eller andre sikkerhetsstandarder vi velger. Vi kan kommunisere gjennom sikker melding, SMS og e-post.

8. ANSVARSBEGRENSNING

Med forbehold om dine kredittkortvilkår, godtar du at Garmin Pay-funksjoner og -funksjonalitet kan oppdateres automatisk eller oppgraderes uten varsel til deg. Vi kan til enhver tid bestemme oss for å utvide, redusere eller suspendere typer og / eller mengder transaksjoner som er tillatt med et kort eller endre aktiveringsprosessen. Denne rettigheten til å oppdatere og oppgradere Garmin Pay-funksjoner og -funksjonalitet vil ikke inneholde endringer i kortkontoene dine, som kun vil bli gjort i samsvar med kontobetingelsene.

9. ENDRING AV DISSE VILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten til å revidere disse vilkårene når som helst i samsvar med kontobetingelsene. Vi vil angi endringene i disse vilkårene via e-post eller annen kommunikasjonsmetode som angitt i punkt 10 nedenfor. Du vil også kunne se de reviderte vilkårene på enheten din. Hvis du ikke godtar endringer i disse vilkårene, kan du når som helst fjerne alle kortene dine fra Garmin Pay, i hvilket tilfelle tillater du oss å fortsette å behandle eventuelle transaksjoner som er utestående på slike kort idet du fjerner dem.

10. KOMMUNIKASJON

Som en betingelse for at du aktiverer og bruker kortet ditt med Garmin Pay, godtar du å motta relevante vedlikehold og service-relaterte meldinger fra oss på enheten din (dvs. SMS, MMS). Du godtar også å motta meldinger og annen kommunikasjon om din servicestatus fra oss ved:

  1. e-post til den siste oppdaterte e-postadressen for den aktuelle kortkontoen;
  2. melding i sikkert miljø til din kortkonto; eller
  3. gjennom meldingsfunksjonalitet fra Garmin Pay.

Santander Consumer Bank AS, Strandveien 18, Postboks 177, 1366 Lysaker. Org.nr 983 52 1592. Tlf. 21 08 35 00.