Ofte stilte spørsmål om forsikring

Jeg har fått varsel om permittering. Vil forsikringen dekke mine månedlige innbetalinger?
 
Ja, så lenge du er 100% permittert, har jobbet mer enn 16 timer i uken, og det har gått mer enn 3 måneder siden du kjøpte forsikringen.
Merk dog at det er en egenandelsperiode på 30 dager noe som betyr at du ikke vil få noe utbetalt den første måned.
 
Jeg er vikar og har nå mistet jobben min.
Vil forsikringen dekke mine månedlige innbetalinger?
 
Ja, så lenge du har vært på en kontrakt hvor du har jobbet i minst ett år med minimum 16 timer per uke samt at det har gått mer enn 3 måneder siden du kjøpte forsikringen.
Merk dog at det er en egenandelsperiode på 30 dager noe som betyr at du ikke vil få noe utbetalt den første måned.
 
Jeg er sykemeldt, vil forsikringen dekke mine månedlige innbetalinger?
 
Ja, så lenge du har vært 100% sykemeldt i 30 dager eller mer, og du kjøpte forsikringen minst en måned før du ble sykemeldt.
Merk dog at det er en egenandelsperiode på 30 dager noe som betyr at du ikke vil få noe utbetalt den første måned.
 
Hva må jeg levere av dokumentasjon når jeg skal legge frem et krav?
 
Permittering/arbeidsledighet:
Dersom kravet ditt gjelder permittering eller arbeidsledighet, må du ha kopi av arbeidskontrakten din, i tillegg til kopi av permitteringsvarselet/oppsigelsen din hvor årsaken til permitteringen/oppsigelsen fremkommer.
Alternativt kan du laste ned og printe ut skjemaet Erklæring fra tidligere arbeidsgiver og laste dette opp igjen i claims portalen ferdig utfylt av din tidligere arbeidsgiver.
 
Du må også ha kopi av vedtak om innvilgede dagpenger fra NAV, i tillegg til bekreftelse fra NAV som viser at du har mottatt fulle dagpenger i minimum 30 dager. Godkjent dokumentasjon er , kopi av ”Lønnsslipper” fra NAV”, Arena utskriften – Beregninger” fra NAV eller utskriften ”Dine utbetalinger” som du kan skrive ut fra dine sider hos NAV.
Dersom du har vært ansatt i mindre enn 12 måneder så behøver vi også dokumentasjon som bekrefter ditt tidligere arbeidsforhold
 
Obs: vi er klar over at det i dag kan være en utfordring å få tak i relevante dokumentasjon på grunn av stor pågang hos NAV. Send inn det du har til oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. Bruk online skadeportalen for å sikre en hurtig behandling: https://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO
 
Sykdom:
Dersom kravet ditt gjelder sykdom/arbeidsuførhet må du ha legeattest som viser at du har vært sykemeldt i mer enn 30 dager og hvorfor
 
Obs: vi er klar over at det i dag kan være en utfordring å få tak i relevante dokumentasjon på grunn av stor pågang hos fastlegen. Send inn det du har til oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. Bruk online skadeportalen for å sikre en hurtig behandling: https://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO
 
Hvor lang tid vil det før jeg får pengene på kontoen?
 
Vanlig behandlingstid er på mellom 2-3 virkedager fra saken er ferdig behandlet til du har pengene på konto. Send inn det du har til oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. Bruk online skadeportalen for å sikre en hurtig behandling: https://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO