Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker månedlig terminbeløp ved sykdom, arbeidsledighet og permittering.

Maksimal utbetaling per måned er 13 000 kroner, og en fast engangsutbetaling på 100 000 kroner ved tap av liv.

For selvstedig næringsdrivende gis det en fast engangsutbetaling på 50 000 kroner ved kritisk sykdom, i tillegg til at forsikringen betaler terminbeløpet ved sykemelding.

Husk at SAFE leasingforsikring ikke dekker arbeidsledighet eller permitering for deg som er selvstedig næringsdrivende.