Kan jeg tegne forsikring når jeg er i svangerskapspermisjon?

Ja, så lenge du oppfyller de andre vilkårene. (Mellom 18 og 65 år, folkeregistrert i Norge, medlem av folketrygden og jobber minst 16 timer per uke.)