Hva er omregningskurs for utenlandsk valuta?

Kjøp og kontantuttak med våre Visa kredittkort i utlandet omregnes til norske kroner og skal alltid tilbakebetales i norske kroner. Omregningskursen ved bruk av kortet i utlandet skjer på bakgrunn av VISAs kurser. Til kursen legges det på 1,75 % i valutapåslag. VISAs kurs er kursen som gjelder den dagen transaksjonen behandles gjennom VISA (som regel samme dag eller noen få dager etter kjøpet). Se dagens valutakurs for VISA her.