Right To Play

Vi er stolte av å samarbeide med Right To Play, en organisasjon som bruker lek og idrett for å fremme utdanning, helse og ​fredsskapende arbeid.

Bruker lek for å gi barn en bedre hverdag

Santanders samarbeid med Right To Play handler om å gi like muligheter til alle barn - uansett hvor i verden de bor. Med lek som verktøy bidrar organisasjonen til å beskytte, utdanne og styrke barns muligheter mot en bedre fremtid.

Tekst: Andreas Handeland

Hver uke sørger Right To Play for at 1,9 millioner barn får lek inkludert i sin hverdag. Ved å bruke lek som metode forbedres livssituasjonen til de mest utsatte barna og muligheten de har til å forme sin egen framtid. Right To Play kaller det «den livsviktige leken». Dette ønsker vi i Santander å ta aktivt del i.

RTP_Mette og baren i skolegården.JPG

Skolegutten som endret alt

Historien om Right To Play strekker seg tilbake til 1993. Den tidligere skøyteløperen Johann Olav Koss besøkte da Eritrea – et land der sult og borgerkrig hadde satt dype spor. Der møtte han en skolegutt som skulle forandre livet hans.

I friminuttet rullet gutten genseren sin sammen til det som skulle forestille en fotball. Gleden, friheten og samholdet barna viste i denne skolekampen gjorde sterkt inntrykk på den tidligere OL-vinneren. Der og da innså Koss hvor mye lek betyr for barn og bestemte seg for at flere barn i vanskelige situasjoner skulle få oppleve det positive rundt lek og moro.

Det å leke handler nemlig om så mye mer enn å bare ha det gøy sammen. Gjennom leken lærer barn livsviktige ferdigheter, bevisstgjøring av rettigheter, likestilling og samhold.

Tilbake i Norge samlet Johann Olav Koss inn 18 millioner euro og reiste tilbake til Eritrea med et fly fullt av sportsutstyr og leker. Med på lasset hadde han selvfølgelig også med en fotball til skolegutten med den sammenrullede genseren.

Resten er historie.

RTP_Prat i klasserom.JPG

- Jobber mot felles mål

- For oss i Santander er ansvarlighet utrolig viktig. Vi gjør mye bra her i Norge, men vi må også ta bærekraftige, viktige initiativer utenfor Norge. Jobben Right To Play gjør gjennom «den livsviktige leken» - som beskytter, utdanner og styrker de mest utsatte barna - handler om nettopp det, forteller Anna Berndtsson, marketing- og sponsormanager i Santander.

Santander samarbeider med Right To Play om å jobbe mot del 3, 4 og 5 av FNs bærekraftmål. Disse handler om god helse, utdanning og likestilling mellom jenter og gutter.

Right To Play bruker forskjellige typer lek og aktiviteter for å nå de mest utsatte barna. De har utviklet over 1 200 aktiviteter, og alle er bygd rundt organisasjonens fem hovedområder: Utdanning, likestilling, god helse, rettigheter og trygghet. For at barna skal få best mulig utbytte og læring innehar samtlige leker en pedagogisk tilnærming basert på refleksjoner, koblinger og erfaringer.

Les mer om Right To Play

RTP_Lek i skolegården.JPG

Lek skaper resultater

Det er bevist at barn som leker lærer bedre. Hver uke påvirkes 1,9 millioner barn i 15 land i Afrika, Asia og i Midtøsten til å delta i lek og aktiviteter gjennom programmene til Right To Play. Dette resulterer blant annet i økt skoledeltagelse, utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter, beskyttelse mot sykdommer og bevisstgjøring av rettigheter.

- Santander er en av de største og viktigste samarbeidspartnerne for oss i Right To Play Norge. Deres betydelige engasjement og støtte gjør oss i stand til å beskytte, utdanne og styrke enda flere barn i vanskeligstilte områder. Vi er stolt av å samarbeide med en så engasjert partner, som ønsker å bidra til utvikling i verden, forteller Jimmy Vika.

Motivasjon og kunnskap for de ansatte

For oss i Santander handler partnersamarbeidet med Right To Play om noe mer enn å bidra økonomisk. Vi deltar aktivt fordi vi tror på det å bry seg. Derfor er det viktig for oss å involvere ansatte og partnere. Vi har for eksempel en løpekalender der de ansatte deltar på veldedighetsløp gjennom hele året og hvor startavgiften går til Right To Play.

Gjennom sykkelaksjonen «Norge på sykkel» i forbindelse med «Tour des Fjords» på TV2 i 2018, fikk vi nesten 100 ansatte opp på sykkelsetet! Disse syklet til sammen inn 250 000 kroner på sin vei fra Lysaker til Stavanger! I tillegg var noen av våre ansatte nylig med på prosjektbesøk til Etiopia for å delta i Right To Play sitt lokale arbeid der. 


Les om turen og den viktige leken